Norwegian Polish Dictionary

Norsk - język polski

tretti in Polish:

1. trzydzieści


trzydzieścioro dzieci
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
Jest trzecia trzydzieści.
trzydzieści centymetrów wyżej
Szkoła zaczyna się o ósmej trzydzieści.
Pięć razy siedem to trzydzieści pięć.
Dziś rano wstałem o szóstej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża co trzydzieści minut.
Pewnego dnia było trzydzieści stopni.
To będzie kosztować trzydzieści euro.
Trzydzieści dni mają wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.
Chodzę do toalety co trzydzieści minut.

Polish word "tretti"(trzydzieści) occurs in sets:

Norsk nå Leksjon 02 -Daniela kommer fra Brasil
3. Liczby i czas
Moja pierwsza lekcja
zwroty grzecznościowe
Liczebniki główne