Norwegian Polish Dictionary

Norsk - język polski

stige in Polish:

1. wzrastać wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.

Polish word "stige"(wzrastać) occurs in sets:

Słowniczek Stein på stein nowe zwroty, Bolig, økon...
Miljø og klimatrussel

2. drabina drabina


Ponieważ moja stara drabina jest zepsuta.
Drabina była pokryta kurzem i rdzą.

Polish word "stige"(drabina) occurs in sets:

norweskie słówka budowlane 121-140

3. rosnąć rosnąć


Przestałem rosnąć, gdy miałem 18 lat.
Nasza gospodarka będzie słabnąć, a emisja nie będzie spadać, ale rosnąć.
rosnąć bardzo szybko
Drzewa potrzebują światła słonecznego i wody aby rosnąć.
Cena ryb zaczyna rosnąć.
Bezrobocie będzie stopniowo rosnąć.

4. podnosić się podnosić sięPolish word "stige"(podnosić się) occurs in sets:

Norweski nowy semestr

5. wzrost wzrost


Ostatnio zauważyliśmy wzrost popytu na nasze usługi.
On ma metr sześćdziesiąt pięć wzrostu.
średniego wzrostu
Wiele osób skarży się na wzrost cen tytoniu.
Niski wzrost nie jest większą przeszkodą w życiu.
Wzrost PKB w drugim kwartale był wyższy od spodziewanego.
Rewolucja technologiczna przyniosła błyskawiczny wzrost branży informatycznej.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
Wzrost przestępczości nieletnich stanowi poważny problem.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
wzrost gospodarczy, nagły wzrost liczby bezrobotnych
osiągać wzrost w wysokości 300%
Globalny popyt na ropę zwiększy się ze względu na wzrost ludności.
wzrost w centymetrach