Dutch Vietnamese Dictionary

Nederlands, Vlaams - Tiếng Việt

uitzicht in Vietnamese:

1. xem xem


Làm thế nào bạn có thể xem ti vi cả ngày vậy?
Thuyết của ông ta đáng được xem xét.
Ông ấy từ chối xem xét đề nghị của tôi.
Làm ơn cho xem vé.
Các em hãy tìm hiểu xem ý nghĩa của bài thơ này là như thế nào.
Chúng ta sẽ xem.
Bạn có thích xem phim không?
Chúng mình hãy đi xem truyền hình.
Tôi cho các bạn của tôi xem những cái bưu thiếp ảnh đó.
Bạn nên xem phim này nếu có cơ hội.
Bobby được phép xem ti vi đến 7 giờ.
Có 1000 cuốn phim phải xem trước khi chết.
Yêu cầu anh chị cho xem giấy tờ xe.
Tôi vừa xem triển lãm ký họa về chiến tranh.
Thể lệ thi tuyển hoa hậu được yết thị rồi đó, xem đi.