Dutch Vietnamese Dictionary

Nederlands, Vlaams - Tiếng Việt

haten in Vietnamese:

1. ghét ghét


Vì sao bạn ghét tôi?
Chị ấy ghét nói trước cong chúng.
Tôi ghét những thứ đó.
Tôi rất ghét phải viết theo khuôn mẫu!
Đa số sinh viên ghét môn sử.
Tôi không thích anh ấy lắm, trên thực tế tôi ghét anh ấy.