Dutch Swedish Dictionary

Nederlands, Vlaams - Svenska

van in Swedish:

1. från från


hon arbetar från 8 till 5
Läraren kräver utmärkt arbete från sina elever.
Tårar föll från hennes ögon.
Ibland är det svårt att skilja rätt från fel.
Sedan jag återhämtade mig från min allvarliga sjukdom ter sig hela skapelsen vacker för mig.
Det var ett misstag från deras sida.
Jag kommer från Norge.
Mitt hus ligger tio minuters gångväg från stationen.
Skolan ligger en halv mils väg från mitt hus.
Han verkar förakta folk från Kakogawa.
Han är från England, men är väldigt dålig på engelska.
Ett stort djur rymde från zoo.
Min åsikt skiljer sig från din.
Från gemenskapsbudgeten, från den privata sektorn eller från de nationella budgetarna?
Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.