French Polish Dictionary

Français - język polski

égoïste in Polish:

1. egoistyczny egoistyczny


Przechodzę teraz etap egoistyczny.
On się zmienił, nie jest już taki egoistyczny.

Polish word "égoïste"(egoistyczny) occurs in sets:

Traits de caractere negatifs - Negatywne cechy cha...
Le Caracteré Un Action 1
francuski - dział II
1.3 Le caractère
cechy charakteru

2. samolubny samolubny


Brat mojego przyjaciela jest bardzo samolubny.
Odpowiedź na to pytanie nadal tkwi w samolubnych ambicjach elit komunistycznych końca lat 80. XX wieku.
Myślę,że on jest samolubny, jak wszyscy faceci.
(Może po prostu jestem samolubnym starym człowiekiem.)
Nie zamierzam być samolubny.
Nie mam zamiaru być samolubny.

Polish word "égoïste"(samolubny) occurs in sets:

Charakter i osobowość
Wygląd i charakter- przymiotniki
la description du caractère
nauka francuskiego 1
repetytorium matura strona 6

3. egoista


To niewątpliwie egoista.

Polish word "égoïste"(egoista) occurs in sets:

cechy osobowości jezyk francuski
Podstawowe przymiotniki i przysłówki
Cechy Charakteru po francusku
Les traits de caractère
Cechy charakteru (francuski)