Spanish English Dictionary

español - English

izquierda

in English:

1. left


skłaniający się ku lewicy
strona,
turn left
w lewo
zostawiać, wychodzić

300 adjetivos más importantes en inglés 25 - 50

izquierda in other dictionaries

in French
in German
in Polish

related words

cerca
después