Spanish English Dictionary

español - English

duro

in English:

1. hard


trudny
twardy
uzyskane z trudnem
z wbudowanym układem sterowania
zaprojektowane na stałe w sposób niepodlegający zmianie

New words I’ve found
Adjetivos en inglés
Qualities: General 1
Materials, sound and their properties
Body and senses (basic)

2. tough


szorstki
taf
tough negotiator
tough time
tough, tougher, the toughest

Characteristics - Características
Vocabulary 1
300 most important Spanish adjectives 51 - 75
300 most important Spanish adjectives 76 - 100
SXA Pronunciation of words with OUGH Spanish