English Swedish Dictionary

English - Svenska

free in Swedish:

1. ledig ledig


Jag är rädd att jag inte kommer att vara ledig förrän examinationen är slut.
Är du ledig i eftermiddag?

Swedish word "free"(ledig) occurs in sets:

Rivstart A1+A2 - Sidan 134

2. fri fri


vattnet var fritt från föroreningar
Endast i bergen känner jag mig fri.

Swedish word "free"(fri) occurs in sets:

300 mest använda adjektiv på engelska 1 - 25

3. kostnadsfritt kostnadsfrittSwedish word "free"(kostnadsfritt) occurs in sets:

Swedish - unit 1.1