English Swedish Dictionary

English - Svenska

equal in Swedish:

1. lika lika


Han är lika gammal som hon
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
En fladdermus är lika lite fågel som en råtta.

Swedish word "equal"(lika) occurs in sets:

adjectives 1 , adverbs swedish

2. jämlikt jämliktSwedish word "equal"(jämlikt) occurs in sets:

adjectives 6 swedish