English Polish Dictionary

English - język polski

necessary in Polish:

1. konieczne


Nie trzeba. To nie jest konieczne.
Uznali, że konieczne jest rozgrywanie mistrzostw co cztery lata.

Polish word "necessary"(konieczne) occurs in sets:

School in the UK, School, Boarding School
unit 3 intermediate matura solutions
DISCUSSIONS Is it right to eat meat?
Krzysio Eng 2016-11-09, Gim2, Unit 6A, Lekcja 3 p142
6. STANAG 6001 level 2 - (English file intermediat...

2. potrzebny


np. potrzebny firmie specjalista, pracownik
Uprawom bardzo potrzebny jest deszcz.
Nie jesteś potrzebny do opieki nade mną.
Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Potrzebny mi twój czas.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.
Czy język międzynarodowy jest potrzebny?
Nie mam paszportu, nie wiedziałem, że jest potrzebny.
Potrzebny jest wóz patrolowy.

Polish word "necessary"(potrzebny) occurs in sets:

Karolina 29th April 2015 (2 hours)
Słówka kartkówka unit 5 gózd
discover english 3 unit 5
justina 5th March 2014
Dorota 20th May 2016 #1

3. niezbędne


Dla szczęśliwego życia zdrowie jest niezbędne.
Świetnie opanował wszelkie niezbędne wzory matematyczne.
Proszę, przekażcie niezbędne dokumenty.
W tym folderze znajdują się niezbędne informacje.
Produkty ropopochodne są niezbędne dla współczesnego społeczeństwa.

Polish word "necessary"(niezbędne) occurs in sets:

słówka dodatkowe do kursu podstawowego
Szkoła Człowiek itp 28. XII
Documentation and monitoring in managing the timbe...
różne zwroty (praca)
Słówka ze szkoły

4. konieczność


W Los Angeles posiadanie samochodu to konieczność.
Sprawozdanie przedstawia konieczność obniżenia biurokracji w dwóch obszarach.
Podkreślaliśmy konieczność współpracy z jego strony.
Nienawidzimy przemocy, ale uznajemy jej konieczność w imię ładu i porządku.

Polish word "necessary"(konieczność) occurs in sets:

Czasowniki modalne