English Polish Dictionary

English - język polski

introduce in Polish:

1. przedstawić


Chciałabym przedstawić mojego męża.
Czy mogę Panu przedstawić panią Schuster?
Pozwól przedstawić ci moją mamę.
Chciałbym przedstawić pana Hummera.
Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.
Jaki wizerunek chciałeś przedstawić na tym obrazie?
Chciałbym przedstawić niektórych moich przyjaciół.
Do środy mamy przedstawić wypracowanie.
Chciałbym się pokrótce przedstawić.
Czy nie mógłbyś przedstawić mnie p. Harrisonowi z PC Interactive?
Chciałem go jej przedstawić.
Chcę wam przedstawić mojego najlepszego ucznia.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
proszę się przedstawić
Proszę przedstawić warunki płatności.

Polish word "introduce"(przedstawić) occurs in sets:

słownictwo angielskie - słówka z fiszek
English - unit 6 (science, technology)
Enterprise 1 - Companion - Unit 1
1k. podstawowe zwroty i wyrażenia
Suits or smart casual? - czytanie

2. wprowadzać


wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzać dramatyczne/znaczące zmiany

Polish word "introduce"(wprowadzać) occurs in sets:

Nowe slowka po kursie Ang. 09.02.2019
Słówka Pati Google, Lady Gaga
new matura succes pre-intermediate unit 7
Słówka z września i października
Unit 7, new matura success

3. przedstawić sięPolish word "introduce"(przedstawić się) occurs in sets:

Repetytorium z testami unit 4
wyjaśniając swoją pracę
New English File 1A
zawodowy angielski
Praca- słówka

4. wprowadzać cośPolish word "introduce"(wprowadzać coś) occurs in sets:

Moja pierwsza lekcja

5. przedstawić kogośPolish word "introduce"(przedstawić kogoś) occurs in sets:

Elita, sb r. 10-kopia
Czasowniki regularne 1
czasowniki regularne
kartkowka wrzesien

6. wprowadzenie


wprowadzenie w coś
Firma miała nadzieję, że wprowadzenie nowych pracowników przebiegnie bez problemów.
Zanim kurs się rozpocznie, jest krótkie wprowadzenie.
Co ci uniemożliwia wprowadzenie w życie tego planu?
Myślę, że jest dobry czas na wprowadzenie tego produktu.

Polish word "introduce"(wprowadzenie) occurs in sets:

edgar zestaw numer 5

7. zapoznać


Powinieneś zapoznać się z zasadami.
Chce zapoznać osobiście się z pracą wszystkich działów w ciągu najbliższego tygodnia.

Polish word "introduce"(zapoznać) occurs in sets:

Vocabulary Bank - Family & Social Life (słówka z c...
Book " The Perfume of Death"

8. wprowadziPolish word "introduce"(wprowadzi) occurs in sets:

różnice kulturowe