English Polish Dictionary

English - język polski

far

in Polish:

1. daleki


Czy często odwiedzasz dalekich członków swojej rodziny?
Czy mogę zapytać gdzie najdalej byłeś?
Jak daleko to jest od Londynu?
Japonia to ważny kraj dalekiego wschodu.

live longer with virgin oil Crete

2. dużo


dużo zabawek
macz
mam dużo nowych przyjaciół.
najwięcej
w zdaniach twierdzących


3. daleko od


Mieszkam daleko od centrum miasta.
Nasz dom jest daleko od centrum
Oni zazwyczaj są usytuowani na przedmieściach daleko od centrum miasta.
Płock jest daleko od Gdańska
The school is not far from the centre


4. o wiele


.
Przykład


far in other dictionaries

in French
in German
in Spanish