English Polish Dictionary

English - język polski

discuss in Polish:

1. dyskutować dyskutować


dyskutować o bieżących sprawach
Powinniśmy przedyskutować ten układ.

Polish word "discuss"(dyskutować) occurs in sets:

GERUND - czasowniki po których dajemy ING
GitLab Documentation - GitLab Documentation
BBC Learning English - News Report / Licence to kiss
Disney's cartoon princesses gather in real life - ...
Trump son-in-law Kushner defends conduct after Sen...

2. omawiać omawiać


omawiać pracę domową

Polish word "discuss"(omawiać) occurs in sets:

new exam connections 3 -słowka cz. 1
First lesson
Styczeń 2017
wos polityka 2
czasowniki 1+2

3. omówić omówić


Powinieneś omówić swoje problemy finansowe z żoną.
Musimy omówić nową inwestycję.

Polish word "discuss"(omówić) occurs in sets:

unit 7 część 1
słówka egzaminacyjne
A (business english)

4. przedyskutować przedyskutować


Trzeba przedyskutować ten problem jak najszybciej.

Polish word "discuss"(przedyskutować) occurs in sets:

siódmy kwiecień pl
Fiszki nr. 1
Rozdział 2 11-22

5. dyskutować o dyskutować oPolish word "discuss"(dyskutować o) occurs in sets:

Słówka 01-05.08

6. dyskusja dyskusja


To jest dyskusja nie na temat
Dalsza dyskusja zaprowadzi nas donikąd.
Dyskusja doszła do podsumowań.
Ta długa dyskusja w końcu się zakończyła.
Dyskusja na ten temat jest jałowa.
Kiedy skończyła się dyskusja, wrócił do domu.

Polish word "discuss"(dyskusja) occurs in sets:

Czasowniki zwiazane z informatyką