English Polish Dictionary

English - język polski

decisive in Polish:

1. stanowczy stanowczy


On jest bardzo stanowczym kierownikiem.
Ja zawsze próbowałem być stanowczy wobec nich i nigdy się nie uśmiechać.

Polish word "decisive"(stanowczy) occurs in sets:

1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, f...
kurs- describing yourself
dobre cechy charakteru
Cechy charakteru
Człowiek, osobowość

2. zdecydowany


Meżczyzna powinien być zdecydowany.
Dlaczego musisz być zdecydowany jeśli rozkręcasz swój własny biznes?
zdecydowany mężczyzna

Polish word "decisive"(zdecydowany) occurs in sets:

Freature of character- Cechy charakteru
cechy charakteru, czasowniki
cz. 1 kartkówka 01.10.20
ubieganie się o pracę
The Queen's Gambit

3. decydujący


To był decydujący moment.
Panie premierze, to decydujący okres w polityce międzynarodowej

Polish word "decisive"(decydujący) occurs in sets:

Słownictwo: angielski - poziom rozszerzony DO MATU...
Dział 1- podróże
Week 3 Level 2
no 9 winter 21
cechy i wyglad

4. decyzyjnyPolish word "decisive"(decyzyjny) occurs in sets:

unit 3 upstream B2+
zajęcia 25.06 i 30.06
Work experience
6 Style zarządzania
Cechy Charakteru

5. zdecydowany stanowczyPolish word "decisive"(zdecydowany stanowczy) occurs in sets:

1 unit jedna strona

6. przełomowy


Chodzi o przełomowy wniosek o rozległym zakresie i olbrzymich konsekwencjach praktycznych i finansowych.

Polish word "decisive"(przełomowy) occurs in sets:

4. Ocena 360
word formation

7. zdecydowany decydujący