English Polish Dictionary

English - język polski

decisive in Polish:

1. decydujący decydujący


To był decydujący moment.
Panie premierze, to decydujący okres w polityce międzynarodowej

Polish word "decisive"(decydujący) occurs in sets:

Słownictwo: angielski - poziom rozszerzony DO MATU...
How to Make Your Site Look Half-Decent in Half an ...
UNIT 1 What are you like?
Speak-up poziom 9 41/2
Dział 1- podróże

2. stanowczy


On jest bardzo stanowczym kierownikiem.
Ja zawsze próbowałem być stanowczy wobec nich i nigdy się nie uśmiechać.

Polish word "decisive"(stanowczy) occurs in sets:

1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, f...
kurs- describing yourself
Cechy charakteru
Człowiek, osobowość
Cechy charakteru

3. decyzyjnyPolish word "decisive"(decyzyjny) occurs in sets:

unit 3 upstream B2+
6 Style zarządzania
Pani Asia spr. work
Aglik Dmonik
rozdzial 1-4

4. zdecydowany


Meżczyzna powinien być zdecydowany.
Dlaczego musisz być zdecydowany jeśli rozkręcasz swój własny biznes?
zdecydowany mężczyzna

Polish word "decisive"(zdecydowany) occurs in sets:

Freature of character- Cechy charakteru
ubieganie się o pracę
słówka Andrzej
character traits
Cameron's speech

5. zdecydowany stanowczyPolish word "decisive"(zdecydowany stanowczy) occurs in sets:

1 unit jedna strona