English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

ancient in Dutch:

1. uit de oudheid uit de oudheid2. oude


Om waardevol te zijn, moet het oude tapijt goed verzorgd zijn.
Ze verdienen hun brood met het verzamelen en verkopen van oude kranten.
De oude man trok een massa mensen rondom zich met zijn muziek.
Daar heb ik nog nooit aan gedacht, zei de oude man. "Wat moeten we doen?"
Er was niets in de kamer, behalve een oude stoel.
Oude mensen worden vroeg wakker.
In het zolderkamertje vonden ze alleen oude rommel.
Onze grootvader vertelt ons over oude zaken.
We loven de goede oude tijd, maar we leven in de onze.
Een oude bok lust ook nog wel een groen blaadje.
Probeer vooral vriendelijk te zijn tegen de oude mensen.
Het oude zomerhuis had slechts één bed, daarom sliepen we er om de beurt in.
Niemand beneed de oude man, die miljonair was.
Mijn vrouw heeft me opgedragen deze oude hoed weg te gooien.
Oude mannen zijn vergeetachtig.

Dutch word "ancient"(oude) occurs in sets:

Living Forever (Ilse)