English Lithuanian Dictionary

English - lietuvių kalba

all in Lithuanian:

1. viskas


Viskas ką jis pasakė buvo tiesa.
Ačiū, tai viskas.

Lithuanian word "all"(viskas) occurs in sets:

1000 populiariausių angliškų terminų: 1 - 50

2. visi


Visi jį mėgsta.
Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.
Visi to medžio lapai pageltonavo.
Visi kaimai buvo labai gražūs.
Ankaroje, visi metų laikai yra tarsi žiema.