German Polish Dictionary

Deutsch - język polski

beobachten in Polish:

1. obserwować obserwować


Nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie, by prowadzić. Chcę tylko poobserwować, jak ty to robisz.
On lubi obserwować ptaki nad głową.
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy

Polish word "beobachten"(obserwować) occurs in sets:

Gorycka - kolos 17.05 Kapitel 5, Modul 1
Nauka i Technika - Wissenschaft und Technik
b1.1 tag 6 Fuhlen sie sich wie zu Hause
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – ...
słownictwo niemieckie z książki AHA A1 rozdział 3

2. przestrzegać przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

Polish word "beobachten"(przestrzegać) occurs in sets:

Zdrowie / wypadek / człowiek
Eindheit 2 modul 1