German Polish Dictionary

Deutsch - język polski

bedeuten

in Polish:

1. znaczyć


odmiana czasownika
potwierdzić
to nic nie znaczy
to znaczy, że...
złośliwy


2. oznaczać


To oznacza...
Zdrowie oznacza wszystko.
co oznacza skrót CRE
mean
przykład


3. znaczyć oznaczać