German English Dictionary

Deutsch - English

setzen

in English:

1. put


put
put + put
put remote control on the table
put these bags.
v


2. set


umieszczać, kłaść, mocować
umieszczać, ustawiać
umieszczać/ustawiać/zachodzić (o słońcu)/osadzić/nastawić/wyznaczyć
with eyes set in a fixed glassy stare; his bearded face already has a set hollow look
zachodzić