German English Dictionary

Deutsch - English

gern

in English:

1. willingly


I'd willingly go across the scorching desert if I had a chance. Chętnie przeszedłbym/przeszłabym przez piekącą od słońca pustynię gdybym miał/miała możliwość.
przykład ze słówkiem


2. like


lajk
like yesterday
lubić
podobnie myślący członkowie
she's like me / what is she like?