0 Person likes this. Give a Like!

monikamalyska monikamalyska

I started using VocApp 422 days ago. I have 7 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 21 lessons. The date of my last visit is 2018-11-26 09:54:54.

My interests

Polish, Russian, Italian

Flashcards created by me


Związki frazeologiczne i zwroty
Związki frazeologiczne - jedzenie
Przyimki, które łączą się z mianownikiem
Wyrażenia przyimkowe, które łączą się z dopełniaczem
Idiomy
Przyimki, które łączą się z celownikiem
Przyimki, które łączą się z biernikiem
Przyimki, które łączą się z narzędnikiem
Przyimki, które łączą się z miejscownikiem
Słowa i słówka z lekcji
Pary aspektowe czasowników
Rzeczowniki, które nie mają liczby pojedynczej (pluralia tantum)
Czasowniki - hobby
Sport - dyscypliny i sportowcy
Idiomy związane z narodowościami
Bajka, kot i nuda
Przysłowia
Słownictwo, które sprawia trudność
Sztuka 1
Sztuka 2
Z polskim na Ty

You must sign in to write a comment