0 Person likes this. Give a Like!

kamila.wilkowicz kamila.wilkowicz

I started using VocApp 1151 days ago. I have 3 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 42 lessons. The date of my last visit is 2018-02-28 08:11:42.

My interests

Polish

Flashcards created by me


SF2, Rozdział 1, Nazwy ubrań
SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Agata and friends
SF2, Rozdział 0, Rodzina
SF2, Rozdział 0, Części ciała zwierząt
SF2, Rozdział 0, Dom
SF2, Rozdział 0, Przyimki miejsca
SF2, Rozdział 0, Rzeczy w klasie
SP2, Rozdział 0, Czynności
SF2, Rozdział 0, Przymiotniki
SF2, Rozdział 0, Czynności dnia codziennego
SP2, Rozdział 0, Higiena
SF2, Rozdział 0, Agata and friends
SF2, Rozdział 0, Dzikie zwierzęta
SP2, Rozdział 0, Zwierzęta domowe
SF2, Rozdział 0, Produkty spożywcze
SP2, Rozdział 0, Posiadane przedmioty
SF2, Rozdział 0, Pozostałe słówka
SF2, Rozdział 0, Liczby 10-100
SF2, Unit 1, Słownictwo z Grammar Steps 1
SF2, Rozdział 1, Przysłówki częstotliwości
SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Functional Steps
SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Grammar Steps 2
SF2, Rozdział 1, Słownictwo ze Skills Steps
SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Culture Steps
SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Revision
SF2, Rozdział 1, Everyday Phrases
SF2, Rozdział 7, Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym
SF2, Rozdział 3, Style muzyczne
SF2 Rozdział 2 Całe słownictwo
Słownictwo cz. 2
Dane osobowe
Uczucia i emocje
Wygląd zewnętrzny
Ubrania i dodatki
Zainteresowania
Miejsce zamieszkania
Opis domu
Pomieszczenia w domu
Elementy domu
Wyposażenie domu
Przyimki miejsca
Digital world - słownictwo

You must sign in to write a comment