0 Person likes this. Give a Like!

sylwiawalocha sylwiawalocha

I started using VocApp 1466 days ago. I have 73 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 50 lessons. The date of my last visit is 2018-09-23 17:34:35.

My interests

angielski

Flashcards created by me


Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
żywienie
przygotowanie żywności
żywienie cd 2
żywienie cd 3
zakupy i usługi cz1
zakupy i usługi cz.2
zakupy i usługi cz.3
zakupy i usługi cz.4
podróżowanie i turystyka cz.1
podróżowanie i turystyka cz.2
podróżowanie i turystyka cz.3
podróżowanie i turystyka cz.4
podróżowanie i turystyka cz.5
Opisywanie ilustracji
Spekulowanie na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji
Dyscypliny sportu
Sprzęt sportowy
Sport- miejsca
Sport- osoby
Uprawianie sportu
Uprawianie sportu cz.2
Wydarzenia sportowe
Części ciała
Choroby cz.1
Choroby cz.2
Samopoczucie
Leczenie
Służba Zdrowia
Niepełnosprawność
Tryb życia i uzależnienia
Naukowcy i dzidziny nauki
Badania i odkrycia naukowe
Badania i odkrycia naukowe cz.2
Technika i obsługa urządzeń
Technologie informacyjne
Technologie informacyjne
Krajobraz
Klimat
Roślinność
Zwierzęta cz.1
Zwierzęta cz.2
Klęski żywiołowe
Zagrożenia środowiska
Zagrożenia środowiska cz.2
Źródła energii

You must sign in to write a comment