0 Person likes this. Give a Like!

orygenes orygenes

I started using VocApp 2870 days ago. I have 15 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 24 lessons. The date of my last visit is 2020-11-24 22:53:09.

Flashcards created by me


Prolog Ewangelii (Mk 1,1-14)
Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
Uzdrowienie opętanego (Mk 1,21-28)
01 Intitulatio listu (Ef 1,1-2)
02 Hymn o Trójcy Świętej (Ef 1,3-14)
03 Dziękczynienie (Ef 1,15-23)
Uciszenie burzy (Mk 4,35-41)
próba
Alfabet hebrajski
(2) Strzec prawdziwej Ewangelii (Ga 1,6-10)
Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-9)
Wytłumaczenie przypowieści o siewcy (Mk 4,10-20)
Rozmnożenie chleba (Mk 8,1-9)
Pod Cezareą Filipową (Mk 8,27-30)
Przemienienie (Mk 9,2-9)
Nielitościwy sługa (Mt 18, 23-35)
O robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)
Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,16-20)
O dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)
O dwóch synach (Mt 21,28-31)
Zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25)
Powołanie Dwunastu (Mk 3,13-19 )
Uzdrowienie opętanego (Mk 1,21-28)
Uzdrowienie teściowej Piotra (Mk 1,29-31)

You must sign in to write a comment