0 Person likes this. Give a Like!

przynajmniej przynajmniej

I started using VocApp 43 days ago. I have 4 study days, and my study streak is 2 days. I am the author of 6 lessons. The date of my last visit is 2021-05-07 20:29:37.

My interests

Romanian

Flashcards created by me


Moja lekcja
Miesiące i pory roku
Przyimki miejsca
Dni tygodnia
liczby
Zaimki dzierżawcze

You must sign in to write a comment