0 Person likes this. Give a Like!

nat222 nat222

I started using VocApp 3764 days ago. I have 259 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 88 lessons. The date of my last visit is 2014-03-28 15:18:19.

My interests

angielski

Flashcards created by me


miłosz przedmioty szkolne i słowa klucze
Miłosz zawody
wojtek narodowości
kuba nazwy części twarzy
Patrycja house
Max słowa związane ze szkołą
Gracjan zabawki
miłosz ubrania
gracjan czynności dnia codziennego
halloween........
części ciała Miłosz
farm animals Gracjan
miłosz jedzenie
maciek to be
dominik sporty
wojtek there is nazwy
sporty miłosz
kuba food jedzenie
czynności miłosz
Miłosz Sprawdzian 2
dominik test 3
dominik test 333
body gracjan
food jedzenie max
miłosz wakacje
favourite things max
rzeczowniki KLIZA
pojemniki Wojtek K.
słównka jedzenie Wojtek K.
maks hobbies
liczba mnoga rzeczowników Wojtek
julia UNIT 6
holidays wakacje jacek
unit 13-15 Wojtas
julia unit 7
max czasowniki CAN
wojtek godziny
kuba house dom
in, on, at Wojtek
Kuba Two worlds
Max animals
Max liczebniki
Wojtek słowa 1
wojtek dialog
Gracjan szkoła
Julia czasowniki Present Simple
Wojtek słowa 2
Julia Module 1
Jacek czasowniki nieregularne 1-8
Miłosz państwa narodowości
Kuba przedmioty kuchenne
julia kartkówka
wojtek stopniowanie przymiotników
kuba wolny czas
Gracjan ubrania
Max our house
miłosz unit 2
WOJTEK SHOULD
kuba pogoda
Wojtek Starter Unit
liczebnkiki Miłosz
julia czasowniki Past Simple
Miłosz alfabet
Gracjan jedzenie
Miłosz czasownik to be
miesiące wojtek
kuba liczebniki
gracjan ulubione rzeczy
czasowniki present simple wojtek
czasowniki present simple wojtek 2
przysłówki częstotliwości-KLIZA
max ubrania
maks zabawki
Julia Unit 3
Jacek- unit 3
Jacek Ciszewski części ciała
max rodzina
kuba family rodzina
Julia czasowniki nieregularne
Dominik części ciała
Jacek Ciszewski wygląd
maciek
czasowniki nieregularne Michał
Julia przysłówki częstotliwości
pokoje -Gracjan
gracjan pomieszczenia w domu
julka body części ciała
Miłosz częsci ciała

You must sign in to write a comment