0 Person likes this. Give a Like!

damianbex damianbex

I started using VocApp 60 days ago. I have 21 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 26 lessons. The date of my last visit is 2019-10-14 06:12:35.

My interests

angielski, polski

Flashcards created by me


Verb / czasownik
Fraser
Tekniskt språk
Adjectiv / przymiotnik
Att bo - ett huss, en lägenhet, ett rum
Att utbilda sig
Att jobba
Att spendera fri tid
Sport
Hygien / hemma / kläder / barn osv.
Att handla / köpa
På restaurangen
Byråkrati, betalningar, utgifter, skatteverket, arbetsförmedlingen, bank, rätten osv.
Alfabetet
Konversation
Nya ord
Priv konversation
Presenssystemet och presens
Pertect (har + supinum) - przeszlo-terazniejszy
Futurum: kommer att + inf / ska + inf / tänker + inf
Preteritumsystemet och preteritum (pluskvamperfekt - zaprzeszly — preteritum — futurum preteritum - czas przyszly w przeszlosci)
Pluskvamperfekt (hade + supinum) - zaprzeszly
Futurum preteritum (skulle + inf / tänkte + inf)
Underordnade konjunktioner - spojniki podrzednosci
Modala hjälpverb i preteritum
Indirekt tal - mowa zalezna

You must sign in to write a comment