0 Person likes this. Give a Like!

lewkowiczbartosz lewkowiczbartosz

I started using VocApp 247 days ago. I have 16 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 38 lessons. The date of my last visit is 2019-09-07 06:53:01.

My interests

German

Flashcards created by me


(Kamysz) lekcja 1: Przedstawianie się i powitania
(kamysz) lekcja 2: Szyk zdania
(Kamysz) lekcja 3: Owoce i warzywa
(Kamysz) lekcja 3.1: Pytania
(Kamysz) lekcja 4: Kolory i liczby
(Kamysz) lekcja 5,6: jedzenie
(Kamysz) lekcja 7: dialog w sklepie
(Kamysz) lekcja 8,9: Mieszkanie, dom
(Kamysz) lekcja 10: kuchnia
(Kamysz) lekcja 11: Urządzenia domowe, czynności w domu
(Kamysz) Lekcja 12: Ogród, przed domem
(Kamysz) lekcja 13: Ubrania
(Kamysz) Lekcja 14: Opis osób, tragen, sich anziehen
(Kamysz) Lekcja 15: Dialog w sklepie odzieżowym
(Kamysz) Lekcja 16: Akcesoria, Nominativ, Akkusativ
(Kamysz) lekcja 17,18: zwierzęta
(Kamysz) Lekcja 19: Zalety i wady życia w mieście ES GIBT ES IST
(Kamysz) Lekcja 21: Środki lokomocji
(Kamysz) lekcja 22: na dworcu
(Kamysz) Lekcja 23: Miejsca w mieście
(Kamysz) Lekcja 24: zapytania o droge
(kamysz) lekcja 25: Opis drogi
(kamysz) lekcja 26: wakacje
(kamysz) lekcja 27: Wycieczka na Majorkę
(Kamysz) lekcja 28: Dialog w biurze podróży
(Kamysz) lekcja 29,30: Czas przeszły perfekt
(Kamysz) Lekcja 31: Rodzajniki
(Kamysz) Lekcja 32: końcówki przymiotnika
(Kamysz) lekcja 33 Historia w czasie terazniejszym i przeszłym
(Kamysz) Lekcja 34: proste zwroty z haben
(kamysz) lekcja 36: Sport
(kamysz) lekcja 37: stopniowanie przymiotników
(kamysz) lekcja 38: miejsca w których możemy uprawiać sport
(kamysz) lekcja 39: godziny
(kamysz) lekcja 40: Części ciała
(kamysz) lekcja 41: Jak mówić o tym, że coś nas boli
(kamysz) lekcja 42 : w aptece
(kamysz) lekcja 44: Narządy

You must sign in to write a comment