0 Person likes this. Give a Like!

laaandrynkowa laaandrynkowa

I started using VocApp 3138 days ago. I have 4 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 2 lessons. The date of my last visit is 2012-03-27 20:35:57.

My interests

historia, chemia

Flashcards created by me


antyczna Grecja
antyczna Grecja
wartościowości niektórych pierwiastków
wartościowości niektórych pierwiastków

You must sign in to write a comment