Adjectives and adverbs 50 - 100 - Adjektiven an Adverben 50 - 100

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
complete
I bought the complete works of William Shakespeare at a flea market.
start learning
komplett
Ech hunn déi komplett Wierker vum William Shakespeare op engem Floumaart kaf.
proud
I'm proud of my son.
start learning
stolz
Ech si stolz op mäi Jong.
clean
Her room is always very clean.
start learning
propper
Säin Zëmmer ass ëmmer ganz propper.
useful
Your advice was really useful, thank you!
start learning
nëtzlech
Äre Rotschlo war wierklech nëtzlech, merci!
various
There are various types of chocolate here. Which one do you want?
start learning
verschidden
Et gi verschidden Aarten vu Schockela hei. Wéi ee wëllt Dir?
warm
Bring a warm jacket with you.
start learning
waarm
Bréng eng waarm Jackett mat.
light
not heavy
My dog likes to sleep on my lap - but she's not as light as she used to be!
start learning
liicht
net schwéier
Mäin Hond schléift gär op mengem Schouss, mee hatt ass net méi esou liicht ewéi et fréier war!
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment