zebra w sluzbie

 0    10 flashcards    guest1717616
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy podobalo Ci się spotkanie?
start learning
Did you enjoy the meeting?
Dobra robota na przybycie
start learning
Well done for coming
Miło było mieć cię dzisiaj z nami.
start learning
İt was nice to have you with us tonight.
Czy byłeś wcześniej w Sali Królestwa?
start learning
Have you been to the Kingdom Hall before?
Czy musiałeś przejść długą drogę, aby się tu dostać?
start learning
Did you have to come a long way to get here?
Chcielibyśmy udostępnić Ci bardzo interesującą stronę internetową.
start learning
We would like to share with you a very interesting website.
Na tej stronie znajdziesz interesujące artykuły oparte na Biblii na temat życia rodzinnego, szczęścia w twoim języku
start learning
On this website you can find interesting articles based on the Bible about family life, happiness in your language
Czy korzystałeś już ze strony jw. org?
start learning
Have you used the website jw. org before?
Podobała mi się nasza dyskusja.
start learning
I enjoyed our discussion.
Czy mogę się z tobą skontaktować w dowolnym momencie?
start learning
Can I contact you at any time Can I contact you?

You must sign in to write a comment