wózki widłowe

 0    75 flashcards    paulinakrygier
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Imienne zezwolenie do prowadzenia wózka kierujący otrzymuje
start learning
b – po ukończeniu kursu dla kierowców wózków i odbyciu instruktażu stanowiskowego
Osoba podejmująca pracę jako kierowca wózków jezdniowych w innym zakładzie jest zobowiązana
start learning
b – odbyć szkolenie w ramach instruktażu stanowiskowego i po jego ukończeniu otrzymać nowe zezwolenie na kierowanie wózkami
Silniki napędowe w wózkach z napędem elektrycznym akumulatorowym zasilane są energią
start learning
c – prądu stałego
Blokady zainstalowane w wózkach z napędem elektrycznym służą do
start learning
b – uniemożliwienia pracy przy wykonywaniu błędnej czynności operatora c – zabezpieczenia kierującego przed wypadkiem zagrażającym zdrowiu
Kabina kierowcy wózka może być
start learning
a – wykonana przez zakład produkujący ten wózek c – przełożona z podobnego wózka za zgodą producenta wózka
Wózek elektryczny może posiadać rozrusznik
start learning
a – oporowy węglowy
Koła z oponami pneumatycznymi w wózkach jezdniowych powinny mieć ciśnienie
start learning
b – zgodnie z podaną wartością w DTR c – zgodnie z wartością wypisaną na nadkolu każdego koła
Olej w silniku należy wymieniać
start learning
b – według zalecenia w DTR
Do czynności obsługowych akumulatora trakcyjnego w wózkach z napędem elektrycznym należy
start learning
a – uzupełnianie ubytków elektrolitu wodą destylowaną c – smarowanie zacisków akumulatora wazeliną bezkwasową.
Wózkiem unoszącym i podnośnikowym jedziemy tyłem gdy
start learning
a – nie ma widoczności do przodu b – przy zjeździe z pochyłości np. rampy
Wjeżdżając wózkiem spalinowym do hali w której pracują ludzie należy
start learning
b – ograniczyć czas przebywania z uruchomionym silnikiem
W przypadku jazdy wózkiem jezdniowym po drogach publicznych
start learning
c – należy posiadać prawo jazdy oraz imienne zezwolenie do obsługi wózków
W przypadku przewracania się wózka należy
start learning
b – silnie trzymać się kierownicy i pozostać na siedzeniu
Kask ochronny głowy kierowca powinien
start learning
b – mieć stale na wózku w zasięgu ręki c – korzystać z niego w razie pracy widłami przy dużych wysokościach składowania
Dla sprawdzenia luzu w układzie kierowniczym należy
start learning
a – ustawić koła do jazdy na wprost
Ubytki w zbiorniku pompy hamulcowej uzupełniamy
start learning
b – płynem hamulcowym zgodnie z DTR
Przy odpowietrzaniu hamulca głównego potrzebne są
start learning
a – 2 osoby
O częściowym rozładowaniu akumulatora trakcyjnego informuje
start learning
a – słabnięcie wózka podczas ruszania c – słabnięcie wózka przy podjazdach pod wzniesienia
Przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych należy
start learning
a – stosować się do instrukcji obsługi wózka c – zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem
Kąt pochylenia wjazdu na rampę może wynosić maksymalnie
start learning
a – 10% z napędem elektrycznym b – 15 % z napędem spalinowym
Wielkość udźwigu zredukowanego jest określona przez
start learning
a – kierowcę wózka
Utrata stateczności wózka może nastąpić
start learning
a – przy jeździe po pochyłościach b – przy nagłym hamowaniu c – po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości jazdy
W przypadku zauważenia niedużego pożaru należy
start learning
a – rozpocząć gaszenie przy użyciu podręcznych środków gaśniczych b – użyć gaśnicy proszkowej
W halach produkcyjnych z pracującymi ludźmi można pracować bez ograniczeń wózkami
start learning
a – z napędem elektrycznym
Prostowania masztu w wózku podnośnikowym należy dokonać
start learning
a – po zatrzymaniu wózka
O nośności stropu na który trzeba wjechać wózkiem informuje
start learning
b – znak informacyjny umieszczony przed wjazdem
Jeżeli kierowca wózka pracujący wcześniej na wózkach zasilanych olejem napędowym lub etyliną, ma podjąć pracę na wózku zasilanym gazem to
start learning
a – musi odbyć instruktaż stanowiskowy c – musi przed podjęciem pracy tym wózkiem zapoznać się z DTR
Która z podanych nazw jest prawidłową dla określenia typu wózka
start learning
c – naładowne
Silniki elektryczne jazdy w wózkach jezdniowych są przystosowane do pracy
start learning
b – dorywczej
Układ hydrauliczny podnoszenia w wózku podnośnikowym posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem
start learning
a – jednostopniowe
Aby dokonać zmiany konstrukcyjnej wózka jezdniowego przez użytkownika
start learning
b – nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych
Pojemność akumulatora podaje się w
start learning
a – Ah
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora ołowiowego należy
start learning
a – odkręcić korki wlewu b – uzupełnić poziom elektrolitu wodą destylowaną
Garażowanie wózka z napędem elektrycznym wymaga pozostawienia go
start learning
c – z nie wybudowanym i naładowanym akumulatorem
Do stwierdzenia nadmiernego luzu na kole kierowniczym potrzebne są
start learning
c – 1 osobe
Podczas codziennej obsługi konserwacyjnej układu kierowniczego należy
start learning
c – sprawdzić luzy na kole kierowniczy
Jeżeli hamulec roboczy uległ zapowietrzeniu
start learning
a – należy go niezwłocznie odpowietrzyć c – nie wolno eksploatować wózka
W wózku z napędem elektrycznym uruchomianie przełącznika kierunku obrotów silnika może nastąpić po
start learning
c – zatrzymaniu wózka
W czasie jazdy wózkiem podnośnikowym, widły powinny być uniesione na wysokość
start learning
a – około 30 cm
Jeżeli pracownik uzyskał uprawnienia do kierowania dwoma typami wózków jezdniowych, a ma pracować wózkiem innego typu to musi
start learning
a – odbyć instruktaż stanowiskowy uprawniający do pracy na tym typie
Na terenie zakładów pracy, po drogach wewnętrznych, należy wózkiem jezdniowym poruszać się z prędkością
start learning
c – bezpieczną, niższą od dopuszczalnej, uwarunkowaną stanem nawierzchni i innymi zagrożeniami
Jeżeli wózek naładowany posiada dodatkowe siedzenie obok kierującego to można na nim przewozić
start learning
a – dowolną osobę, zgodnie z instrukcją BHP obowiązującą w zakładzie pracy
W razie zauważenia dużego pożaru magazynu z materiałami łatwopalnymi należy
start learning
a – natychmiast opuścić zagrożoną strefę c – powiadomić osoby zagrożone, a następnie straż pożarną
W przypadku skrzywienia wideł w wózku podnośnikowym należy
start learning
a – wymienić widły
Akumulator ołowiowy może być rozładowany maksymalnie
start learning
a – do napięcia 1,75 V na jednym ogniwie
Aby skorzystać z wózka podnośnikowego, do podnoszenia ludzi na wysokość należy
start learning
a – skorzystać z dodatkowego osprzętu przeznaczonego do tego celu c- na widłach nie wolno podnosić ludzi
Masę ładunku zredukowanego określa się na podstawie
start learning
a – tabliczki umieszczonej na wózku
Udźwig zredukowany to dopuszczalna masa ładunku jaką może podnieść wózek
start learning
a – powyżej 3300 mm
Stateczność wózka podnośnikowego zależy od
start learning
a – masy ładunku b – odległości środka ciężkości ładunku do czoła wideł c – od wysokości podnoszenia
Aby wózek bezpiecznie pracował należy przed rozpoczęciem pracy skontrolować
start learning
a – stan układu hamulcowego c – stan układu kierowniczego
Podczas manewrowania wózkiem podnośnikowym należy zwolnić hamulec ręczny
start learning
b – po załadowaniu palety na widły i pochyleniu masztu
Wózek specjalny to taki który
start learning
a – posiada nazwę nadaną przez producenta
Dla skontrolowania szczelności hydraulicznego układu podnoszenia w wózku podnośnikowym należy
start learning
b – unieruchomić silnik, zostawić uniesione widły i obserwować ich położenie
Wymiana przepalonego bezpiecznika topikowego w wózku o napędzie elektrycznym wymaga
start learning
a – usunięcia przyczyny awarii, dobrania identycznej wkładki i wymiany bezpiecznika b – unieruchomienie wózka, zaciągnięcia hamulca ręcznego i wezwania elektryka
W celu kontroli naprężenia łańcuchów podnoszenia karetki należy
start learning
a – widły unieść, a maszt ustawić w położeniu pionowym
O braku oleju hydraulicznego w układzie hydraulicznego podnoszenia informuje nas
start learning
c – wskaźnik poziomu hydrolu w zbiorniku
W przypadku niesprawnych kierunkowskazów należy w wózku bez kabiny
start learning
a – odstawić wózek jako niesprawny
Kierujący, oddalając się od wózka o napędzie elektrycznym powinien
start learning
b – wyjąć kluczyk ze stacyjki, zabrać ze sobą oraz zaciągnąć hamulec ręczny
Wózkiem podnośnikowym z ładunkiem zjeźdża się po pochyłości
start learning
c – tyłem z pochylonym masztem
Wózki jezdniowe podnośnikowe są przeznaczone głównie do
start learning
a – transportu pojemników b – przemieszczania palet
Wymiarami paletowych jednostek ładunkowych są
start learning
b – 800 x 1200
Nośność wózka naładownego to masa
start learning
b – dopuszczalna ładunku, którą można obciążyć wózek
Wózek jezdniowy z niesprawnymi światłami drogowymi
start learning
a – nie kwalifikuje się do pracy
Energia elektryczna z akumulatora trakcyjnego o napięciu 80V
start learning
a – może stanowić zagrożenie porażeniem b – może stanowić zagrożenie poparzeniem łukiem elektrycznym
Osoba posiadająca zezwolenie do obsługi wózka
start learning
c – może udostępnić wózek pracownikowi posiadającemu uprawnienia do pracy tym wózkiem
Które z niżej wymienionych dokumentów musi posiadać kierujący wózkiem jezdniowym
start learning
b – imienne zezwolenie wydane przez zakład pracy
O typie wózka informuje nas
start learning
b – DTR
Podstawowymi zespołami wózka jezdniowego są
start learning
a – napęd b – ramach c – układ przeniesienia napędu
W wózku z napędem elektrycznym przełącznik kierunku obrotów służy do
start learning
c – zmiana kierunku jazdy np. z przodu do tyłu
Bezpiecznik topikowy w wózku z napędem elektrycznym zabezpiecza obwód elektryczny przed
start learning
a – zwarciem b – przeciążeniem
Czy gaz wydzielający się z baterii akumulatorów podczas jej ładowania może być przyczyną
start learning
a – zatrucia obsługujących ją osób c – wybuchu w przypadku zetknięcia z płomieniem
Ubytki oleju hydraulicznego w układzie hydraulicznym podnoszenia należy uzupełniać
start learning
b – tylko olejem hydraulicznym wg. wskazań DTR
Podczas przewożenia przedmiotów dłuższych od wózka naładownego za wózkiem może wystawać
start learning
a – 1/3 długości wózka b – 1/4 długości wózka
Podczas przygotowania elektrolitu w czasie mieszania kwasu siarkowego z wodą zachodzi niebezpieczeństwo
start learning
a – wybuchu elektrolitu b – wylania się elektrolitu z naczynia c – oparzenia chemicznego
Kierujących wózkami jezdniowymi na terenie zakładu pracy
start learning
c- obowiązują znaki zgodne z Prawem o Ruchu Drogowym i zakładowe znaki bezpieczeństwa

You must sign in to write a comment