więzadła 2

 0    45 flashcards    mupettowa
print play test yourself
 
Question Answer
staw mostkowo-żebrowy
start learning
articulationes sternocostales
więzadło mostkowo-żebrowe promieniste
start learning
ligamentum sternocostalia radiata
więzadło mostkowo-żebrowe śródstawowe
start learning
ligamentum sternocostalia intraarticularia
staw żebrowo-kręgowy
start learning
articulatio capitis costae
staw głowy żebra
start learning
articulatio capitis costae
więzadło śródstawowe głowy żebra
start learning
ligamentum capitis costae intraarticulare
staw żebrowo-poprzeczny
start learning
articulatio costotransversaria
więzadło żebrowo-poprzeczne górne
start learning
ligamentum costotransversaria superior
więzadło międzypoprzeczne
start learning
ligamentum intertransversaria
więzadło żebrowo-poprzeczne boczne
start learning
ligamentum costotransversarium lateralis
staw mostkowo-obojczykowy
start learning
articulatio sternoclavicularis
więzadło mostkowo-obojczykiwe przednie
start learning
ligamentum sternoclaviculare anterior
więzadło mostkowo-obojczykowe tylne
start learning
ligamentum sternoclaviculare posterior
więzadło żebrowo-obojczykowe
start learning
ligamentum costoclaviculare
staw barkowo-obojczykowy
start learning
articulatio acromioclavicularis
więzadło barkowo-obojczykowe
start learning
ligamentum acromioclaviculare
więzadło kruczo-obojczykowe
start learning
ligamentum coracoclaviculare
staw ramienny
start learning
articulatio humeri
więzadło kruczo-ramienne
start learning
ligamentum coracohumerale
więzadło obrąbkowo-ramienne
start learning
ligamentum glenohumeralia
więzadło kruczo-barkowe
start learning
ligamentum coracoacroniale
więzadło poprzeczne łopatki górne
start learning
ligamentum transversum scapulae superior
więzadło poprzeczne łopatki dolne
start learning
ligamentum transversum scapulae lateralis
więzadło barkowo-obojczykowe
start learning
ligamentum acromioclaviculare
więzadło czworoboczne
start learning
ligamentum trapezoideum
więzadło stożkowate
start learning
ligamentum conoideum
staw łokciowy
start learning
articulatio cubiti
staw ramienno-łokciowy
start learning
articulatio humeroulnaris
staw ramienno-promieniowy
start learning
articulatio humeroradialis
staw promieniowo-łokciowy bliższy
start learning
articulatio radioulnaris proximalis
więzadło pierścieniowate
start learning
ligamentum anulare radii
więzadło poboczne łokciowe
start learning
ligamentum collaterale ulnare
więzadło poboczne promieniowe
start learning
ligamentum collaterale radiale
staw promieniowo-łokciowy dalszy
start learning
articulatio radioulnaris distalis
błona międzykostna przedramienia
start learning
mambrana interossea antebrachii
staw promieniowo-nadgarstkowy
start learning
articulatio radiocarpea
staw śródnadgarstkowy
start learning
articulatio mediocarpea
staw międzynadgarstkowy
start learning
articulatio intercarpea
staw nadgarstkowo-śródręczny
start learning
articulatiocarpometacarpea
staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
start learning
articulatio carpometacarpea pollicis
staw międzyśródręczny
start learning
articulatio internetacarpea
staw śródręczno-paliczkowy II-V
start learning
articulatio metacarpophalangea
staw śródręczno-paliczkowy kciuka
start learning
articulatio matacarpophalanga pollicis
staw międzypaliczkowy ręki
start learning
articulatio interphalangea manus
staw miedzypaliczkowy kciuka
start learning
articulatio interphalangae pallicis

You must sign in to write a comment