What Women Wear

 0    18 flashcards    darekrozpara
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpływ
Klimat ma duży wpływ na to w co się ubieramy
start learning
influence
The climate has a big influence on what we wear
gruby
Ludzi epotrzebują grubszych rzeczy w zimnym klimacie
start learning
thick
People need thicker clothes in colder climate
sztuczny materiał
Sztuczny materiał produkuje się w fabrykach
start learning
man made material
Man made material produced in factories
odgrywać rolę
tradycja odgrywa bardzo silną rolę w tym, co wiele kobiet nosi
start learning
play a part
Tradition plays a very strong part in what many women wear
nakrycie
Tunika okrywa górną część ciała
start learning
cover
Tunic covers the upper part of the body
ponownie w dół
start learning
reache down
dolna warga
Zagryzł dolną wargę
start learning
lower lip
He bit his lower lip
obniżyć cenę
Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę
start learning
lower the price
They finally agreed to lower the price
sięgać do, opadać
Tunika opada do kolan
start learning
reach down
Tunic reaches down to the knees
luźne ubrania
Ona uwielbia nosić luźne ubrania
start learning
loose-fitting clothes
She loves wearing loose-fitting clothes
dopasowane ubranie
start learning
fit close
szalik
Noszą go na ramionach
start learning
scarf
They wear it round the shoulders
spodnie
W Pakistanie kobiety noszą shawar kameez to jest rodzaj spodni
start learning
trousers
In Pakistan, women wear Shawar Kameez, this is the type of pants
nakrycie
Spodnie zakrywają dolną cześć ciała, nogi i opadają do kolan
start learning
cover
Trausers/Pants cover the lower part of the body, legs and reaches down to the knees
luźne ubranie
koszula to luźne ubranie i pokrywą górną część ciała
start learning
loos fit
The shirt is loose clothing and covers the upper part of the body
szalik
W krajach muzułmańskich kobiety nosza szale na głowach
start learning
scarf
In Muslim countries, women wear scarves on their heads
kilka metrów długości
W Indiach kobiety noszą sarii. On ma kilka metrów długości
start learning
several meters long
In India, women wear saris. He is a several meters long
owinąć
Kobiety owijają sari wokół swojego ciała w różny sposób.
start learning
wrap
Women wrap saris around their bodies in different ways.

You must sign in to write a comment