Vocabulary from the lesson (Introduction to the energy business)

 0    20 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

opłacalny
start learning
profitable, economic

zbankrutować
start learning
to go bankrupt, to bankrupt

subwencjonować, dotować (finansowo)
start learning
to subsidise

utrzymywać kopalnie
start learning
to subsidise mines

popyt
Jest popyt na specjalistów IT.
start learning
demand
There's a demand for IT specialists.

podaż
Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.
start learning
supply
When supply equals demand everyone is happy.

To jest źle widziane.
start learning
It is wrongly perceived./It is frowned upon./It's unwelcome./They don't like...

zanieczyszczenie powietrza
W Europie 360 tys. ludzi umiera dziesięć lat wcześniej z powodu zanieczyszczenia powietrza.
start learning
air pollution
In Europe, 360 000 people die ten years early due to air pollution.

płytko położony
start learning
shallowly located

wydobywać węgiel
start learning
to mine for coal/to extract coal

spełniać wymogi
start learning
to comply with the requirements for/fulfill the requirements/meet the rules

wczesny etap projektu
start learning
an early stage of the project

wysypisko śmieci
start learning
a landfill

wyrzucać śmieci
start learning
to take out the rubbish

segregować śmieci
start learning
to sort out rubbish/to sort their rubbish/to recycle waste/rubish

trzęsienie ziemi
Wybuch w kopalni węgla spowodował małe trzęsienie ziemi.
start learning
an earthquake
The explosion in the coal mine caused a minor earthquake.

a plant/a factory

branża ubezpieczeń
start learning
insurance industry

dostosować sprzęt do indywidualnych potrzeb
start learning
to adjust the equipment to suit individual needs

szklarnia
Mam szklarnię, w której hoduję rośliny.
start learning
a greenhouse
I have a greenhouse where I grow plants.


You must sign in to write a comment