Vocabulary from the lesson (Introduction to the energy business)

 0    20 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opłacalny
start learning
profitable, economic
zbankrutować
start learning
to go bankrupt, to bankrupt
subwencjonować, dotować (finansowo)
start learning
to subsidise
utrzymywać kopalnie
start learning
to subsidise mines
popyt
Jest popyt na specjalistów IT.
start learning
demand
There's a demand for IT specialists.
podaż
Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.
start learning
supply
When supply equals demand everyone is happy.
To jest źle widziane.
start learning
It is wrongly perceived./It is frowned upon./It's unwelcome./They don't like...
zanieczyszczenie powietrza
W Europie 360 tys. ludzi umiera dziesięć lat wcześniej z powodu zanieczyszczenia powietrza.
start learning
air pollution
In Europe, 360 000 people die ten years early due to air pollution.
płytko położony
start learning
shallowly located
wydobywać węgiel
start learning
to mine for coal/to extract coal
spełniać wymogi
start learning
to comply with the requirements for/fulfill the requirements/meet the rules
wczesny etap projektu
start learning
an early stage of the project
wysypisko śmieci
start learning
a landfill
wyrzucać śmieci
start learning
to take out the rubbish
segregować śmieci
start learning
to sort out rubbish/to sort their rubbish/to recycle waste/rubish
trzęsienie ziemi
Wybuch w kopalni węgla spowodował małe trzęsienie ziemi.
start learning
an earthquake
The explosion in the coal mine caused a minor earthquake.
fabryka
start learning
a plant/a factory
branża ubezpieczeń
start learning
insurance industry
dostosować sprzęt do indywidualnych potrzeb
start learning
to adjust the equipment to suit individual needs
szklarnia
Mam szklarnię, w której hoduję rośliny.
start learning
a greenhouse
I have a greenhouse where I grow plants.

You must sign in to write a comment