Urine spraying in cats – part I, II

 0    335 flashcards    catpaws
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Strzykanie moczem
Strzykanie moczem jest formą terytorialnego behawioru – znaczenia terenu, wykonywanego przez dorosłe koty.
start learning
Urine spraying
Urine spraying is form of territorial marking behaviour, performed by adult cats.
Broniący swojego terytorium
o zwierzęciu
Strzykanie moczem jest formą terytorialnego behawioru – znaczenia terenu, wykonywanego przez dorosłe koty.
start learning
Territorial
Urine spraying is form of territorial marking behaviour, performed by adult cats.
Znaczyć
np. terytorium
Strzykanie moczem jest formą terytorialnego behawioru – znaczenia terenu, wykonywanego przez dorosłe koty.
start learning
Mark
Urine spraying is form of territorial marking behaviour, performed by adult cats.
Zachowanie
Strzykanie moczem jest formą terytorialnego behawioru – znaczenia terenu, wykonywanego przez dorosłe koty.
start learning
Behaviour
Urine spraying is form of territorial marking behaviour, performed by adult cats.
Wykonywać
np. jakąś czynność
Strzykanie moczem jest formą terytorialnego behawioru – znaczenia terenu, wykonywanego przez dorosłe koty.
start learning
Perform
Urine spraying is form of territorial marking behaviour, performed by adult cats.
Zamiar, cel
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Purpose
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Ułatwiać, umożliwiać
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Facilitate
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Koordynować, uzgadniać
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Coordinate
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Ruch, poruszanie się
też jako mechanizm zachowania
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Movement
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Umożliwiać, stwarzać odpowiednie warunki
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Enable
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Życie na tym samym terytorium
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Timeshare
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Unikanie
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Avoidance
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Potyczka, spotkanie
Nadal jest pewna dyskusja na temat celu strzykania moczem, ale sugeruje się, że ułatwia to komunikacje między kotami na odległość i koordynuje ich rozmaite ruchy, aby umożliwić im życie na tym samym terytorium oraz aby uniknąć agresywnych potyczek.
start learning
Encounter
There is still some debate about the purpose of urine spraying but it is suggested that it facilitates 'timesharing' and for avoidance of aggressive encounters.
Dowód
Jednakże nie ma dowodów, które pokazują, że jakikolwiek kot badając ślady moczu innego kota, będzie go później unikał lub wycofywał się.
start learning
Evidence
There is however no evidence to show that any cat investigating the spray marks of another cat avoids or retreats from them.
Badać, dociekać
Jednakże nie ma dowodów, które pokazują, że jakikolwiek kot badając ślady moczu innego kota, będzie go później unikał lub wycofywał się.
start learning
Investigate
There is however no evidence to show that any cat investigating the spray marks of another cat avoids or retreats from them.
Wycofywać się
Jednakże nie ma dowodów, które pokazują, że jakikolwiek kot badając ślady moczu innego kota, będzie go później unikał lub wycofywał się.
start learning
Retreat
There is however no evidence to show that any cat investigating the spray marks of another cat avoids or retreats from them.
Wąchać, obwąchiwać
Informacja na temat czasu, kiedy powstał ślad mogą być odkryte dzięki jego obwąchaniu oraz reakcji Flehmena, sposób różni się w zależności od wieku pozostawionej plamy moczu.
start learning
Sniff
Information about the timing of when these marks were made may be present because sniffing and flehman response varies depending on the age of urine deposit.
Reakcja Flehmena
podwijanie górnej wargi, pokazując przednie zęby i wciąganie zapachu przez jamę ustną
Informacja na temat czasu, kiedy powstał ślad mogą być odkryte dzięki jego obwąchaniu oraz reakcji Flehmena, sposób różni się w zależności od wieku pozostawionej plamy moczu.
start learning
Flehmen response
Information about the timing of when these marks were made may be present because sniffing and flehman response varies depending on the age of urine deposit.
Różnić się
Informacja na temat czasu, kiedy powstał ślad mogą być odkryte dzięki jego obwąchaniu oraz reakcji Flehmena, sposób różni się w zależności od wieku pozostawionej plamy moczu.
start learning
Vary
3rd p. varies
Information about the timing of when these marks were made may be present because sniffing and flehman response varies depending on the age of urine deposit.
Plama/złóg moczu
Informacja na temat czasu, kiedy powstał ślad mogą być odkryte dzięki jego obwąchaniu oraz reakcji Flehmena, sposób różni się w zależności od wieku pozostawionej plamy moczu.
start learning
Urine deposit
Information about the timing of when these marks were made may be present because sniffing and flehman response varies depending on the age of urine deposit.
Woń, zapach
Zapachy są tak ważne dla kociego przetrwania, że posiadają one drugi zmysł powonienia, nazywany narządem lemieszowo-nosowym lub narządem Jacobsena, który umożliwia im „smakowanie” znaczących zapachów.
start learning
Odour
Odours are so important to a cat's survival that they have a second organ of scent called vomeronasal or Jacobsen's Organ enabling them to 'taste' significant smells.
Przetrwanie
Zapachy są tak ważne dla kociego przetrwania, że posiadają one drugi zmysł powonienia, nazywany narządem lemieszowo-nosowym lub narządem Jacobsena, który umożliwia im „smakowanie” znaczących zapachów.
start learning
Survival
Odours are so important to a cat's survival that they have a second organ of scent called vomeronasal or Jacobsen's Organ enabling them to 'taste' significant smells.
Zmysł powonienia
Zapachy są tak ważne dla kociego przetrwania, że posiadają one drugi zmysł powonienia, nazywany narządem lemieszowo-nosowym lub narządem Jacobsena, który umożliwia im „smakowanie” znaczących zapachów.
start learning
Organ of scent
Odours are so important to a cat's survival that they have a second organ of scent called vomeronasal or Jacobsen's Organ enabling them to 'taste' significant smells.
Narząd lemieszowo-nosowy
ma dwie nazwy, umożliwia „smakowanie” zapachów
Zapachy są tak ważne dla kociego przetrwania, że posiadają one drugi zmysł powonienia, nazywany narządem lemieszowo-nosowym lub narządem Jacobsena, który umożliwia im „smakowanie” znaczących zapachów.
start learning
Vomeronasal organ, Jacobsen's organ
Odours are so important to a cat's survival that they have a second organ of scent called vomeronasal or Jacobsen's Organ enabling them to 'taste' significant smells.
Smakować, próbować
Zapachy są tak ważne dla kociego przetrwania, że posiadają one drugi zmysł powonienia, nazywany narządem lemieszowo-nosowym lub narządem Jacobsena, który umożliwia im „smakowanie” znaczących zapachów.
start learning
Taste
Odours are so important to a cat's survival that they have a second organ of scent called vomeronasal or Jacobsen's Organ enabling them to 'taste' significant smells.
Znaczący, istotny
Zapachy są tak ważne dla kociego przetrwania, że posiadają one drugi zmysł powonienia, nazywany narządem lemieszowo-nosowym lub narządem Jacobsena, który umożliwia im „smakowanie” znaczących zapachów.
start learning
Significant
Odours are so important to a cat's survival that they have a second organ of scent called vomeronasal or Jacobsen's Organ enabling them to 'taste' significant smells.
Składać się
z czegoś
Ten organ składa się z dwóch małych otworów za przednimi zębami na podniebieniu, które łączą się z jamą nosową.
start learning
Consist
This organ consists of two small apertures behind the front teeth in the roof of the mouth that connect to the nasal cavity.
Otwór, szczelina
Ten organ składa się z dwóch małych otworów za przednimi zębami na podniebieniu, które łączą się z jamą nosową.
start learning
Aperture
This organ consists of two small apertures behind the front teeth in the roof of the mouth that connect to the nasal cavity.
Podniebienie
Ten organ składa się z dwóch małych otworów za przednimi zębami na podniebieniu, które łączą się z jamą nosową.
start learning
Roof of the mouth
This organ consists of two small apertures behind the front teeth in the roof of the mouth that connect to the nasal cavity.
Jama nosowa
Ten organ składa się z dwóch małych otworów za przednimi zębami na podniebieniu, które łączą się z jamą nosową.
start learning
Nasal cavity
This organ consists of two small apertures behind the front teeth in the roof of the mouth that connect to the nasal cavity.
Wciągać
tutaj o powietrzu
Kot otwiera swój pyszczek i wciąga powietrze w otwory; mima twarzy przybiera w tym czasie swego rodzaju grymas i jest określana jako reakcja Flehmena.
start learning
Draw
the air
The cat opens its mouth and draws the air into the apertures; the facial expression adopted at this time looks like a kind of grimace and is reffered to as the flehmen response.
Wyraz twarzy, mimika
Kot otwiera swój pyszczek i wciąga powietrze w otwory; mima twarzy przybiera w tym czasie swego rodzaju grymas i jest określana jako reakcja Flehmena.
start learning
Facial expression
The cat opens its mouth and draws the air into the apertures; the facial expression adopted at this time looks like a kind of grimace and is reffered to as the flehmen response.
Przyjąć, przybrać
tutaj o mimice twarzy
Kot otwiera swój pyszczek i wciąga powietrze w otwory; mima twarzy przybiera w tym czasie swego rodzaju grymas i jest określana jako reakcja Flehmena.
start learning
Adopt
The cat opens its mouth and draws the air into the apertures; the facial expression adopted at this time looks like a kind of grimace and is reffered to as the flehmen response.
Grymas
Kot otwiera swój pyszczek i wciąga powietrze w otwory; mima twarzy przybiera w tym czasie swego rodzaju grymas i jest określana jako reakcja Flehmena.
start learning
Grimace
The cat opens its mouth and draws the air into the apertures; the facial expression adopted at this time looks like a kind of grimace and is reffered to as the flehmen response.
Określany jako, określany mianem, nazywany
Kot otwiera swój pyszczek i wciąga powietrze w otwory; mima twarzy przybiera w tym czasie swego rodzaju grymas i jest określana jako reakcja Flehmena.
start learning
Refer to as (...)
past s. referred to as
The cat opens its mouth and draws the air into the apertures; the facial expression adopted at this time looks like a kind of grimace and is reffered to as the flehmen response.
Przystosowywać się
Kot otwiera swój pyszczek i wciąga powietrze w otwory; mima twarzy przybiera w tym czasie swego rodzaju grymas i jest określana jako reakcja Flehmena.
start learning
Adapt
The cat opens its mouth and draws the air into the apertures; the facial expression adopted at this time looks like a kind of grimace and is reffered to as the flehmen response.
Wykonywać, spełniać
np. wykonywać zadania, spełniać warunki
Strzykanie moczem jest także prawdopodobnie przystosowane do spełniania innych funkcji u domowych, kastrowanych kotów, odzwierciedlając stan emocjonalny zwierzęcia.
start learning
Fulfil
Urine spraying has also probably adapted to fulfil other functions in the domestic neutered pet cat, reflecting the emotional state of the animal.
Domowy
np. kot domowy
Strzykanie moczem jest także prawdopodobnie przystosowane do spełniania innych funkcji u domowych, kastrowanych kotów, odzwierciedlając stan emocjonalny zwierzęcia.
start learning
Domestic
eg. domestic cat
Urine spraying has also probably adapted to fulfil other functions in the domestic neutered pet cat, reflecting the emotional state of the animal.
Sterylizować/kastrować
Strzykanie moczem jest także prawdopodobnie przystosowane do spełniania innych funkcji u domowych, kastrowanych kotów, odzwierciedlając stan emocjonalny zwierzęcia.
start learning
Neuter
Urine spraying has also probably adapted to fulfil other functions in the domestic neutered pet cat, reflecting the emotional state of the animal.
Odzwierciedlać, być wynikiem
Strzykanie moczem jest także prawdopodobnie przystosowane do spełniania innych funkcji u domowych, kastrowanych kotów, odzwierciedlając stan emocjonalny zwierzęcia.
start learning
Reflect
Urine spraying has also probably adapted to fulfil other functions in the domestic neutered pet cat, reflecting the emotional state of the animal.
Stan emocjonalny
Strzykanie moczem jest także prawdopodobnie przystosowane do spełniania innych funkcji u domowych, kastrowanych kotów, odzwierciedlając stan emocjonalny zwierzęcia.
start learning
Emotional state
Urine spraying has also probably adapted to fulfil other functions in the domestic neutered pet cat, reflecting the emotional state of the animal.
Społecznie
Koty strzykają podczas socjalnych, stresujących sytuacji, możliwe żeby zwiększyć swoją pewność siebie, a także jako strategię postępowania podczas stresu lub nawet jako formę przeniesienia aktywności.
start learning
Socially
Cats spray during socially stressful situations possibly to increase their self-assurance, or as a coping strategy for stress or even as a form of displacement activity.
Zwiększać
Koty strzykają podczas socjalnych, stresujących sytuacji, możliwe żeby zwiększyć swoją pewność siebie, a także jako strategię postępowania podczas stresu lub nawet jako formę przeniesienia aktywności.
start learning
Increase
Cats spray during socially stressful situations possibly to increase their self-assurance, or as a coping strategy for stress or even as a form of displacement activity.
Pewność siebie
Koty strzykają podczas socjalnych, stresujących sytuacji, możliwe żeby zwiększyć swoją pewność siebie, a także jako strategię postępowania podczas stresu lub nawet jako formę przeniesienia aktywności.
start learning
Self-assurance
Cats spray during socially stressful situations possibly to increase their self-assurance, or as a coping strategy for stress or even as a form of displacement activity.
Znosić
poradzić sobie w sensie emocjonalnym
Koty strzykają podczas socjalnych, stresujących sytuacji, możliwe żeby zwiększyć swoją pewność siebie, a także jako strategię postępowania podczas stresu lub nawet jako formę przeniesienia aktywności.
start learning
Cope
Cats spray during socially stressful situations possibly to increase their self-assurance, or as a coping strategy for stress or even as a form of displacement activity.
Strategia postępowania
metoda samokontroli
Koty strzykają podczas socjalnych, stresujących sytuacji, możliwe żeby zwiększyć swoją pewność siebie, a także jako strategię postępowania podczas stresu lub nawet jako formę przeniesienia aktywności.
start learning
Coping strategy
Cats spray during socially stressful situations possibly to increase their self-assurance, or as a coping strategy for stress or even as a form of displacement activity.
Przeniesienie aktywności
termin psychologiczny, np. drapanie się po głowie, gdy nie wiemy jaką podjąć decyzję
Koty strzykają podczas socjalnych, stresujących sytuacji, możliwe żeby zwiększyć swoją pewność siebie, a także jako strategię postępowania podczas stresu lub nawet jako formę przeniesienia aktywności.
start learning
Displacement activity
Cats spray during socially stressful situations possibly to increase their self-assurance, or as a coping strategy for stress or even as a form of displacement activity.
Krzak
Często zobaczysz inne koty na zewnątrz opryskujące krzaki, płoty i inne obiekty.
start learning
Bush
You will often see other cats outside spraying urine against bushes, fences and other objects.
Płot
Często zobaczysz inne koty na zewnątrz opryskujące krzaki, płoty i inne obiekty.
start learning
Fence
You will often see other cats outside spraying urine against bushes, fences and other objects.
Okoliczności
Strzykanie moczem jest dla kota normalnym behawiorem w takich okolicznościach, jednakże jeśli kot zaczyna pryskać wewnątrz domu, to wskazuje to na to, iż nie czuje się bezpiecznie i coś powoduje, że staje się zestresowany.
start learning
Circumstances
It is normal behaviour for a cat to spray urine under these circumstances, however, if a cat starts to spray urine indoors this indicates that it doesn't feel secure and that something causing it to be stressed.
W domu, w budynku
Strzykanie moczem jest dla kota normalnym behawiorem w takich okolicznościach, jednakże jeśli kot zaczyna pryskać wewnątrz domu, to wskazuje to na to, iż nie czuje się bezpiecznie i coś powoduje, że staje się zestresowany.
start learning
Indoors
It is normal behaviour for a cat to spray urine under these circumstances, however, if a cat starts to spray urine indoors this indicates that it doesn't feel secure and that something causing it to become stressed.
Wskazywać
Strzykanie moczem jest dla kota normalnym behawiorem w takich okolicznościach, jednakże jeśli kot zaczyna pryskać wewnątrz domu, to wskazuje to na to, iż nie czuje się bezpiecznie i coś powoduje, że staje się zestresowany.
start learning
Indicate
It is normal behaviour for a cat to spray urine under these circumstances, however, if a cat starts to spray urine indoors this indicates that it doesn't feel secure and that something causing it to become stressed.
Wywołać, powodować
Strzykanie moczem jest dla kota normalnym behawiorem w takich okolicznościach, jednakże jeśli kot zaczyna pryskać wewnątrz domu, to wskazuje to na to, iż nie czuje się bezpiecznie i coś powoduje, że staje się zestresowany.
start learning
Cause
It is normal behaviour for a cat to spray urine under these circumstances, however, if a cat starts to spray urine indoors this indicates that it doesn't feel secure and that something causing it to become stressed.
Demonstracja
Klasyczna demonstracja strzykania moczem obejmuje cofanie się kota do pionowej powierzchni, często po intensywnym powąchaniu obszaru i pokazaniu reakcji Flehmena.
start learning
Presentation
The classical presentation for urine spraying involves the cat backing up to a vertical surface, often after sniffing the area intensely and showing flehmen resposne.
Obejmować
Klasyczna demonstracja strzykania moczem obejmuje cofanie się kota do pionowej powierzchni, często po intensywnym powąchaniu obszaru i pokazaniu reakcji Flehmena.
start learning
Involve
The classical presentation for urine spraying involves the cat backing up to a vertical surface, often after sniffing the area intensely and showing flehmen resposne.
Pionowy
Klasyczna demonstracja strzykania moczem obejmuje cofanie się kota do pionowej powierzchni, często po intensywnym powąchaniu obszaru i pokazaniu reakcji Flehmena.
start learning
Vertical
The classical presentation for urine spraying involves the cat backing up to a vertical surface, often after sniffing the area intensely and showing flehmen resposne.
Poziomy
start learning
Horizontal
Powierzchnia
Klasyczna demonstracja strzykania moczem obejmuje cofanie się kota do pionowej powierzchni, często po intensywnym powąchaniu obszaru i pokazaniu reakcji Flehmena.
start learning
Surface
The classical presentation for urine spraying involves the cat backing up to a vertical surface, often after sniffing the area intensely and showing flehmen resposne.
Cofać się
Klasyczna demonstracja strzykania moczem obejmuje cofanie się kota do pionowej powierzchni, często po intensywnym powąchaniu obszaru i pokazaniu reakcji Flehmena.
start learning
Back up
The classical presentation for urine spraying involves the cat backing up to a vertical surface, often after sniffing the area intensely and showing flehmen resposne.
Mocno, intensywnie
Klasyczna demonstracja strzykania moczem obejmuje cofanie się kota do pionowej powierzchni, często po intensywnym powąchaniu obszaru i pokazaniu reakcji Flehmena.
start learning
Intensely
The classical presentation for urine spraying involves the cat backing up to a vertical surface, often after sniffing the area intensely and showing flehmen resposne.
Stojący, wyprostowany
tutaj o ogonie
start learning
Erect
Drżeć, trzepotać
tutaj o drżącym ogonie
start learning
Quiver
quivering tail
Tylna część czworonoga, zad
start learning
Hindquarters
Stąpać, kroczyć
start learning
Tread
Tylna łapa
start learning
Hind paw
Strumień
tutaj moczu
start learning
Stream
stream of urine
Znaczenie moczem
start learning
Urine marking
Mieć miejsce, zdarzyć się
start learning
Take place
Albo
start learning
Either
używane w konstrukcji "either... or"
Kucać
w zdaniu: pozycja kucająca
start learning
Squat
squatting posture; p. I ex. 2e. – to bend your knees and lower your body so that you are close to your heels or sitting on your heels
Całkiem, dosyć
start learning
Quite
Stróżka
tutaj o moczu
start learning
Trickle
trickle of urine
Kleisty
start learning
Sticky
Listwa przypodłogowa
start learning
Skirting board
Kaloryfer
start learning
Radiator
Ulubiony, preferowany
start learning
Favoured
Cel
start learning
Target
Sprzęt elektryczny
start learning
Electrical equipment
Pełnowymiarowy
np. sukienka, zasłona, pełnometrażowy film
start learning
Full-length
Zasłona
start learning
Curtain
Zdolny do czegoś, potrafiący coś zrobić
start learning
Capable of (something)
Mimo że, chociaż
start learning
Although
Częstotliwość
start learning
Frequency
Częstość, zasięg
zasięg występowania
start learning
Incidence
Niewysterylizowany
niewysterylizowane zwierzę
start learning
Intact
intact animal
Hormony płciowe
start learning
Sexual hormones
Dostarczać, zaopatrywać
start learning
Provide
Obecność
start learning
Presence
Rozrodczy
start learning
Reproductive
Około, w przybliżeniu
start learning
Approximately
Spadek, obniżenie
start learning
Decrease
Pospolity
start learning
Common
Określić w przybliżeniu, oszacować
start learning
Estimate
Podejmować się
start learning
Engage
Gospodarstwo domowe
start learning
Household
Bezpośrednio
start learning
Directly
Powiązany, mając związek
start learning
Related
Gęstość
start learning
Density
Prawdopodobieństwo
start learning
Likelihood
p. I ex. 2g. – rate of occurrence or influence
Wewnątrz
start learning
Within
Liczba
reprezentująca dane
start learning
Figure of
e.g. figure of 87
Prawdopodobny
start learning
Likely
Dojrzały płciowo
start learning
Sexually mature
Zapobiegać
start learning
Prevent
Kastracja
start learning
Castration
p. I ex. 2df. – to remove the sex glands and especially the testes from an animal
Powtarzać się
tutaj: powtarzający się
start learning
Recur
p. I ex. 2i. – to happen or appest again: to occur again
Włóczyć się
tutaj: włoczęgostwo
start learning
Roam
roaming
Radzić, zalecać
start learning
Advise
Ostrożność
start learning
Caution
Przypuszczać, wnioskować
start learning
Presume
Pierwotny, podstawowy
start learning
Primary
Pobudki behawioralne
start learning
Behavioural motivation
Choroba
start learning
Disease
Badanie
start learning
Research
Ukryty
np. problem, choroba u kota
start learning
Underlying
Zapalenie pęcherza
start learning
Cystitis
Koci
start learning
Feline
Choroby dolnych dróg moczowych
u kotów
start learning
Feline lower urinary tract disease (FLUTD)
Dlatego też
start learning
Therefore
Polecać
start learning
Recommend
Analiza moczu
start learning
Analysis of urine
Wykluczać
start learning
Rule out
Skierować (kogoś) do (kogoś)
tutaj: skierować opiekuna kota do behawiorysty
start learning
Refer (somebody) to (somebody)
refer cat's owner to behaviour specialist; p. I ex 2j. – to send or direct for treatment, aid, information or decision
Podążać
start learning
Follow
Odczuwać
różnymi zmysłami
start learning
Sense
Gruczoł płciowy, gonada
start learning
Sex gland
Zwłaszcza, szczególnie
start learning
Especially
Jądra
start learning
Testes
Zginać
np. kolana
start learning
Bend
Obniżać
np. ciało
start learning
Lower
Pięta
start learning
Heel
Jajnik, jajniki
start learning
Ovary, ovaries
Macica
start learning
Uterus
Częstość występowania
start learning
Rate of occurence
Stopa wpływu
start learning
Rate of influence
Przypadek
wystąpienie jakiejś sytuacji
start learning
Case
Konkretny
precyzyjnie określony
start learning
Particular
Zdarzać się, pojawić się
start learning
Occur
Wskazywać drogę, kierować
start learning
Direct
Opieka medyczna, zabieg
start learning
Treatment
Pomoc, wsparcie
start learning
Aid
Oddawać mocz
start learning
Urinate
p. I ex. 3j. – to pass urine
Pęcherz moczowy
start learning
Bladder
p. I ex. 3a. – a hollow muscular organ that is a reservoir for urine before it is excreted from the body
Wydrążony, dziurawy, zapadnięty
start learning
Hollow
Rezerwuar, zbiornik
start learning
Reservoir
Wydalać, wypróżniać się
start learning
Excrete
Nerkowy, odnoszący się do nerek
start learning
Renal
p. I ex. 3g. – pertaining to the kidneys
Nerka
start learning
Kidney
p. I ex. 3d. – either of two organs in your body that remove waste products from your blood and make urine
Odpady metaboliczne/produkcyjne
start learning
Waste products
Mocznica
ciężkie zatrucie spowodowane niewydolnością nerek
start learning
Uraemia/uremia
british – uraemia, american – uremia; p. I ex. 3h. – a toxic condition resulting from renal failure in which kidney function is compromised and urea is retained in the blood
Dotyczyć, odnosić się
start learning
Pertain
Niedomaganie, dolegliwość, choroba
przewlekła, np. choroba serca czy płuc
start learning
Condition
Upośledzony
o czynnościach narządu
start learning
Compromised
Mocznik
start learning
Urea
Przetrzymywać, gromadzić
tutaj o moczniku we krwi
start learning
Retain
Zapalenie nerek
start learning
Nephritis
p. I ex. 3i. – an inflammation of the kidneys
Zapalenie, stan zapalny
start learning
Inflammation
Bolesne lub trudne oddawanie moczu
start learning
Dysuria
p. I ex. 3e. – difficult or painful urination
Niewydolność nerek
start learning
Renal failure
p. I ex. 3b. – the inability of one or both of the kidneys to perform their functions
Niezdolność, niemożność
start learning
Inability
Badanie moczu
start learning
Urinalysis
p. I ex. 3c. – the examination of urine to determine the presence of abnormal elements
Zakażenie dróg moczowych
start learning
Urinary tract infection – UTI
p. I ex. 3f. – an infection that usually begins in the bladder but that can affect all or parts of the urinary system
Badanie lekarskie
start learning
Examination
Ustalać, określać
start learning
Determine
Nieprawidłowy, nietypowy
start learning
Abnormal
Pierwiastek chemiczny
start learning
Element
Oddziaływać, mieć wpływ
start learning
Affect
Układ moczowy
start learning
Urinary system/tract
Samodzielny
start learning
Self-reliant
Gatunek
start learning
Species
Bez wahania, ochoczo
start learning
Readily
Bezbronny, wrażliwy, podatny
start learning
Vulnerable
p. II ex. 2b. – easily to hurt or harmed physically, mentally or emotionally
Oznaka choroby
start learning
Sign of illness
Trudny do uchwycenia, subtelny
start learning
Subtle
p. II ex. 2c. – hard to notice or see, not obvious
Ustalać, dowodzić
np. niewinność, ojcowstwo
start learning
Establish
Wzorzec zachowań
start learning
Pattern of behaviour
Z pewnością, na pewno
start learning
Certainly
Presja, nacisk
start learning
Pressure
Ogólnie mówiąc
start learning
Broadly speaking
Otoczenie, środowisko
start learning
Environment
Bodziec, przyczyna
start learning
Trigger
Gęsty, zbity
start learning
Dense
Wtargnięcie
start learning
Invasion
Przez
np. przez drzwi
start learning
Through
Drzwiczki dla kota
klapka w drzwiach, umożliwiająca wejście i wyjście zwierzętom
start learning
Cat flap
Rozbudować, powiększyć
start learning
Extend
Zakłócać
start learning
Disrupt
Powiększenie
tutaj: rodziny
start learning
Addition
addition to the family
Lokator
start learning
Lodger
Nieobecność
start learning
Absence
Harmonogram, terminarz
start learning
Schedule
Nieodpowiedni, niewłaściwy
start learning
Inappropriate
Kara
start learning
Punishment
Nadmierny
start learning
Excessive
Wścibski, natrętny
start learning
Intrusive
Skierowanie
start learning
Referral
Rada/rady
w l. poj. i l.mn. tak samo
start learning
Advice
Behawiorysta
start learning
Behaviourist
British english: behaviourist; american english: behaviorist
Oceniać, oszacować
start learning
Assess
Szyty na miarę
wykonany na zamówienie, dostosowany do wymagań
start learning
Tailor-made
Odpowiadać, pasować
start learning
Suit
Powszechny, ogólny
start learning
General
Tymczasem
w między czasie
start learning
Meantime
Opryskany
start learning
Sprayed
Obszar, miejsce
start learning
Area
Proszek do prania
start learning
Washing powder
Roztwór
start learning
Solution
Spłukać, opłukać, wypłukać
start learning
Rinse
Dokładnie, zupełnie, gruntownie
start learning
Thoroughly
Suszyć
start learning
Dry
Rozpylać, pryskać
start learning
Spray
Płyn do dezynfekcji
alkohol używany do dezynfekcji ran lub odkażania skóry
start learning
Surgical spirit
Miejsce karmienia
zwierzęcia, miejsce, w którym jest umieszczona miska
start learning
Feeding station
Miejsce, teren
start learning
Site
Porcja
o jedzeniu
start learning
Portion
Dzienna dawka
żywieniowa
start learning
Daily ration
Ewentualnie
start learning
Alternatively
Traktować, zabezpieczyć, leczyć
start learning
Treat
Według (czegoś), zgodnie (z czymś)
start learning
According to (something)
Producent
start learning
Manufacturer
Dyfuzor
urządzenie rozpraszające, np. woń
start learning
Diffuser
Redukować, obniżać
start learning
Reduce
Niepokój, trwoga, obawa
start learning
Anxiety
Zaopatrywać, zapewniać
start learning
Provide
Domowy, pokojowy
start learning
Indoor
Kuweta
start learning
Litter tray/box
Rozprowadzać, rozdzielać, rozkładać
start learning
Distribute
Dom z wieloma kotami
start learning
Multi-cat household
Zapewniać, zagwarantować
start learning
Ensure
Zasób
start learning
Resource
Miseczka
start learning
Bowl
Drapak
dla kota
start learning
Scratch post
Wysokie stanowisko
tutaj: do siedzenia dla kotów
start learning
High place
Kryjówka, schowek
start learning
Hiding place
Wzór, przepis, recepta
start learning
Formula
na
np. na dzień, na godzinę; tutaj: na kota
start learning
per
per cat
Celować, wybierać coś za cel
start learning
Target
Rozważać, brać pod uwagę
start learning
Consider
Przypiąć (coś), przymocować (coś)
start learning
Pin (something) up
Tymczasowo, chwilowo
start learning
Temporarily
Zapobiegać, unikać
start learning
Avoid
Powtarzający się, wielokrotny
start learning
Repeated
Obcy
tutaj: obce koty
start learning
Strange
strange cats
Szklane drzwi
start learning
Glass door
Statyczny, nieruchomy
stojący, będący w bezruchu
start learning
Static
Matowy, kryjący, mętny, nieprzezroczysty
start learning
Opaque
Folia z tworzywa sztucznego
start learning
Plastic film
Tektura, karton
start learning
Cardboard
Dolna część
tutaj: o drzwiach
start learning
Lower section
Wyglądać na zewnątrz
start learning
See out
Zaglądać wewnątrz
start learning
See in
Zależeć od (czegoś)
start learning
Depend on (something)
Wracać, powracać
start learning
Return
Uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom)
start learning
Tackle (the problem)
Zawiły, złożony
start learning
Complicated
Rozwiązać
np. problem
start learning
Resolve
Rozpoznawać, identyfikować
start learning
Identify
Wpływ, oddziaływanie
start learning
Influence
Przed (czymś), wcześniej od (czegoś)
start learning
Prior to (something)
Spodziewać się, oczekiwać
start learning
Anticipate
Stresujący
start learning
Stressful
Korzystny, pozytywny
mający dobry efekt
start learning
Beneficial
Podczas, w trakcie
start learning
During
Opanować, powstrzymać
start learning
Contain
Wskazówki, poradnictwo
start learning
Guidance
Jeśli chodzi o, odnośnie, względem
start learning
Regarding
Długoterminowy
start learning
Long-term
Dobrostan
start learning
Wellbeing
Pojedynczy, poszczególny
start learning
Individual
Czynnik stresowy
start learning
Stressor
Z łatwością, bez trudu
start learning
Easily
Wyrządzać krzywdę, niszczyć
start learning
Harm
Psychicznie
start learning
Mentally
Emocjonalnie
start learning
Emotionally
Fizycznie
start learning
Physically
Zauważyć
istnienie czegoś
start learning
Notice
Oczywisty
start learning
Obvious
Zawierać
mieścić w sobie, składać się z
start learning
Contain
Pozwalać
start learning
Allow
Budowla, budynek
start learning
Structure
Samodzielnie
bez niczyjej pomocy
start learning
On (one's) own
on its own
Wynajmować
np. pokój, samochód
start learning
Rent
Wartość
start learning
Value
val.
Skierować (coś) na (coś)
start learning
Direct (something) at (something)
Radzić sobie z (czymś)
start learning
Deal with (something)
Hipoteka
kredyt pod zastaw domu
start learning
Mortgage
Reklama
start learning
Advertisment
Advert (skrót)
Masowa publiczność
start learning
Mass audience
Osoba cierpiąca, ofiara
start learning
Sufferer
Zasięg, zakres
start learning
Range
Znak ostrzegawczy
start learning
Warning sign
Narkomania, nadużywanie narkotyków
start learning
Drug abuse
Głównie
start learning
Mainly
Lesista okolica, teren leśny
start learning
Woodland
Podszycie
w lesie
start learning
Undergrowth
Brak (czegoś), niedostatek (czegoś)
start learning
Lack of (something)
Niedobór
np. witamin
start learning
Deficiency
Mózg
start learning
Brain
Dopamina
start learning
Dopamine
Wykraczać poza (coś)
start learning
Go beyond (something)
Właściwy, odpowiedni
start learning
Proper
Denerwować, drażnić
start learning
Annoy
Wtrącać się
start learning
Interfere
Zastosowanie, zamiar
start learning
Purpose
Zapas, zaopatrzenie
start learning
Supply
Przezroczysty
start learning
Transparent
Nerwowość
start learning
Nervousness
Badać, kontrolować
start learning
Inspect
p. II+ ex. 3e. – inspect her ears
Przychodnia, klinika (weterynaryjna)
start learning
(Veterinary) clinic
p. II+ ex. 3b. – get kitty accustomed to trips in the car and the clinic environment
Spotkanie, wizyta
np. u weterynarza
start learning
Appointment
p. II+ ex. 3i. – find him well in advance of the time of your vet appointment
Próba, powtórka
np. w teatrze; tutaj: próbna wizyta u weterynarza
start learning
Rehearsal
p. II+ ex. 3a. – rehearsal visits to the veterinary clinic
Zwęszyć
start learning
Scent
Zaznajomić, zapoznać
start learning
Familiarize
p. II+ ex. 3d. – familiarize your cat with human handling
Wpadać w panikę
start learning
Panic
p. II+ ex. 3f. – you can't blame him for panicking
Karmić
start learning
Feed
p. II+ ex. 3h. – even consider feeding your cat in the crate
Transporter
start learning
Carrier
p. II+ ex. 3c. – loading your cat into her carrier
Przyzwyczajać
start learning
Accustom
Wycieczka
start learning
Trip
Włączać, zawierać
start learning
Include
Sztuczny, udawany
start learning
Mock
Zajmować się, trzymać na rękach
start learning
Handle
Przycinać
tutaj: kocie pazury
start learning
Clip
clip cat's nails
Czesać
tutaj: futra kota
start learning
Comb
comb cat's coat
Szczotkować
tutaj: futro kota
start learning
Brush
brush cat's coat
Sierść
start learning
Coat
Smakołyk, niespodzianka
start learning
Treat
p. II+ ex. 3g. – put your cat in his carrier with a few treats for 5 minutes a day
Obwiniać
start learning
Blame
Skrzynka
najczęściej drewniana lub plastikowa; tutaj: synonim carrier (transporter)
start learning
Crate
Zachęcać, mobilizować
start learning
Encourage
Eksploracja, poznawanie
start learning
Exploration
Z wyprzedzeniem, z góry
start learning
In advance
Zapach
start learning
Scent
p. II+ ex. 3j. – put an item with a familiar scent in the carrier, like his bedding or toy he's fond of
Bardzo coś lubić
start learning
Be fond of (something)
Spraw by (ktoś) poczuł się dobrze
start learning
Find (somebody) well
find him well in advice
Odkrywać, odsłaniać
Informacja na temat czasu, kiedy powstał ślad mogą być odkryte dzięki jego obwąchaniu oraz reakcji Flehmena, sposób różni się w zależności od wieku pozostawionej plamy moczu.
start learning
Present
Information about the timing of when these marks were made may be present because sniffing and flehman response varies depending on the age of urine deposit.

You must sign in to write a comment