UNIT 1 / VII klasa

 0    52 flashcards    spedator6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
współzałożyciel
start learning
co-founder
rzadko kiedy
start learning
hardly ever
bezpieczeństwo
start learning
security
działać w wolontariacie
start learning
do voluntary work
wywiad
start learning
interview
młodzieżowy dom kultury
start learning
youth centre
więc
start learning
so
zazwyczaj
start learning
usually
rozmawiać w sieci
start learning
chat online
obcokrajowiec
start learning
foreigner
chociaż
start learning
although
poniżej
start learning
below / under
często
start learning
often
uczestniczyć
start learning
participate
raz w tygodniu
start learning
once a week
dwa razy w tygodniu
start learning
twice a week
jednakże
start learning
nevertheless
zamiast
start learning
instead
przyjaciele na zawsze
start learning
BFF
rysować komiksy
start learning
draw cartoons
tańczyć
start learning
go dancing
iść na siłowinię
start learning
go to the gym
iść do kina
start learning
go to the cinema
robić modele
start learning
make models
wychodzić coś zjeść na mieście
start learning
go out for a meal
iść do młodzieżowego domu kultury
start learning
go to a youth l centre
uczyć się języka
start learning
learn a language
grać w gry komputerowe
start learning
play computer games
grać w gry planszowe
start learning
play board games
grać w szachy/ warcaby
start learning
play chess / draughts
grac na instrumencie
start learning
play an instrument
grać na pianinie/ gitarze/ trąbce
start learning
play the piano / guitar / trumpet
odpoczywać
start learning
relax
grać w tenisa/piłkę ręczną/ koszykówkę
start learning
play tennis / handball / basketball
być dobrym /złym z historii
start learning
be good / bad at history
być żywo zainteresowanym biologią
start learning
be keen on biology
interesować się historią
start learning
be interested in history
nie mieć nic przeciwko
start learning
don't mind
I don't mind watching this film.
mieć na coś ochotę
start learning
fancy (+czas.+ing)
Do you fancy going to the cinema?
pozwolenie
start learning
permission
zaprosić
start learning
invite
mieć na coś ochotę
start learning
feel like
Do you feel like playing football?
wełniany
start learning
woolly
zadziwiać
start learning
surprise
ranny ptaszek
start learning
early bird
sygnalizacja świetlna / światła
start learning
traffic lights
podobny do
start learning
similar to
This game is similar to chess.
temperatura spada
start learning
temperature drops
definitywnie, na pewno, zdecydowanie
start learning
definitely
węgierski / Węgier
start learning
Hungarian
hiszpański / Hiszpan
start learning
Spanish
gadatliwy, rozmowny
start learning
talkative

You must sign in to write a comment