U1 Out of the ordinary

 0    67 flashcards    sasxcxc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zrównoważony, opanowany
start learning
level-headed
pracowity
start learning
hard-working
mający silną motywację wewnętrzną
start learning
self-motivated
otwarty, bez uprzedzeń
start learning
open-minded
skąpy
start learning
penny-pinching
dyscyplina wewnętrzna
start learning
self-discipline
dziwaczny, ekscentryczny
start learning
outlandish
spokojny, niefrasobliwy
start learning
easy-going
skryty, tajemniczy
start learning
cagey, secretive
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activity
zarozumiały, próżny
start learning
conceited
nieświadomy czegoś
start learning
oblivious of/to sth
wzbogacenie, bogacenie się
start learning
enrichment
ekscentryczny, dziwaczny
start learning
eccentric
pogorszenie, zepsucie
start learning
deterioration
asertywny
start learning
assertive
humorzasty, markotny
start learning
moody
aspirować, dążyć do czegoś
start learning
aspire to sth
spostrzegawczy, bystry
start learning
perceptive
ambitny
start learning
ambitious
intrygujący, interesujący
start learning
intriguing
bransoletka
start learning
bracelet
konwencjonalny
start learning
conventional
zazdrościć
start learning
envy
wściekły
start learning
furious
drażliwy, nerwowy
start learning
irritable
dziedziczyc coś po kimś
start learning
inherit sth from sb
delikatny, uważny
start learning
considerate
ograniczony, o wąskich horyzontach
start learning
narrow-minded
zwracający na siebie uwagę, szukający poklasku
start learning
attention-seeking
niezdarny, krępujący
start learning
awkward
być zdeterminowanym, aby coś zrobić
start learning
be desperate to do sth
zarozumiały
start learning
big-headed
na ogół
start learning
by and large
bezwzględny, bezlitosny
start learning
cold-blooded
protekcjonalny
start learning
condescending, patronising
konformistyczny
start learning
conformist
zważywszy na, z uwagi na
start learning
considering
śmiały, odważny
start learning
daring
zaangażowany, oddany
start learning
dedicated
niezawodny
start learning
dependable
poświęcać, ofiarować
start learning
devote
przodować, wyróżniać się w czymś
start learning
excel at/in sth
gderliwy, zrzędliwy
start learning
grumpy
mieć w zwyczaju robienie czegoś
start learning
have a habit of doing sth
na dłuższą metę
start learning
in the long run
życzliwy
start learning
kind-hearted
lojalny
start learning
loyal
nawiązywać z kimś kontakt wzrokowy
start learning
make eye contact with sb
naiwny
start learning
naive
towarzyski, przyjazny
start learning
outgoing
cecha charakteru
start learning
personality trait
ozdabianie części ciała kolczykami
start learning
piercing
wzniecać, wywoływać coś
start learning
spark sth off
sterczący, najeżony
start learning
spiky
krok, kroczyć
start learning
stride
gadatliwy
start learning
talkative
gruboskórny
start learning
thick-skinned
nieśmiały, bojaźliwy
start learning
timid
oniemiały
start learning
tongue-tied
godny zaufania, solidny
start learning
trustworthy
skromny, spokojny
start learning
unassuming
wzywać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
urge sb to do sth
próżny, zarozumiały
start learning
vain
wszechstronny, uniwersalny
start learning
versatile
mający dobre intencje, chęci
start learning
well-meaning
podczas gdy
start learning
whereas

You must sign in to write a comment