Tekst fachowy Agricultural bio

 0    73 flashcards    tomaszbaran015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
practical purpose
start learning
praktyczny cel
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
start learning
cecha
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
employ
start learning
stosować
genetic make-up
start learning
uwarunkowania genetyczne
processing
start learning
przetwarzanie
brewing
start learning
browarnictwo
millennia
start learning
tysiącleci
established
start learning
ustanowiony
fungus
start learning
grzyb
rely
start learning
polegać
relies
start learning
opiera
rennet
start learning
podpuszczka
yest
start learning
Wczoraj
plant breeding
start learning
rozmnażanie roślin
yields
start learning
plony
pests
start learning
szkodniki
abiotic stress
start learning
Abiotyczny stres
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
start learning
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
enhance
start learning
zwiększyć/wzmocnić
nutritional
start learning
odżywcze
content
The content of this site is not very interesting.
start learning
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
planting materials
start learning
materiały do ​​sadzenia
cassava
start learning
maniok
measurement
start learning
pomiary
speed up breeding programs
start learning
przyśpieszyć programy upraw
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
start learning
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
extend
"If you keep misbehaving, I'll extend the class and you'll miss your break", said the teacher.
start learning
rozciągać się
"Jeśli dalej będziecie się źle zachowywać, przedłużę lekcję i nie będziecie mieli przerwy", powiedział nauczyciel.
traits
start learning
cechy
feeding practices
start learning
praktyki żywieniowe
enviromental waste
start learning
odpady środowiskowe
significant
It is a significant change in our policy.
start learning
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
breakthroughs
start learning
przełomy
economically
start learning
ekonomicznie
discipline
start learning
dyscyplina
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
start learning
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
drive
start learning
napęd
affecting
start learning
wpływający
vast
Your ranch is vast!
start learning
rozległy
Twoje ranczo jest ogromne!
equipment
A knife is a piece of kitchen equipment.
start learning
wyposażenie
Nóż to część wyposażenia kuchni.
to generate
start learning
wygenerować
advances
start learning
postęp
framework
start learning
struktura
select
start learning
wybierać
potentially
start learning
potencjalnie
provide
start learning
zapewniać
precise
start learning
precyzyjny
apparent
start learning
pozorny
distantly
start learning
odlegle
common
start learning
pospolity
just a few
start learning
tylko kilka
degree of relatedness
start learning
stopień pokrewieństwa
model species
start learning
gatunki modelowe
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
start learning
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
variation
start learning
zmiana
instance
start learning
instancja
perequisite
start learning
wyjątkowy
sound selection
start learning
wybór dźwięku
conservation programmes
start learning
programy ochrony
assessed
start learning
oceniano
approaches
start learning
podejścia
required
start learning
wymagany
reliable results
start learning
wiarygodne wyniki
associated
start learning
związane
linked
start learning
powiązany
markes-assisted breeding
start learning
hodowla wspomagana markami
genotype verification
start learning
weryfikacja genotypu
distinctive
2008, the year in which this economic and financial crisis started, was very distinctive.
start learning
charakterystyczny
Rok 2008, w którym rozpoczął się kryzys gospodarczy i finansowy, był bardzo szczególny.
secreted
start learning
wydzielane
salivary glands
start learning
gruczoły ślinowe
stomach
start learning
brzuch
pancreas
start learning
trzustka
small intestine
start learning
jelito cienkie
harvested
start learning
zbierane

You must sign in to write a comment