Średniowiecze - najważniejsze daty

 0    39 flashcards    nataliarubach
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
początek średniowiecza
start learning
476 r.
chrzest Cholodwiga, władcy państwa Franków, pierwsze państwo chrześcijańskie po upadku cesarstwa Zachodniorzymskiego
start learning
496 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, powstanie Islamu
start learning
622 r.
bitwa pod Poitiers, Karol Młot pokonał muzułmanów i powstrzymał ich ekspansję w Europie
start learning
732 r.
koronacja Karola Wielkiego na cesarza państwa Franków
start learning
25 grudnia 800 r.
traktat w Verdun - podział państwa Franków przez wnuków Karola Wielkiego na trzy części, z których powtały: Francja, Włochy, Niemcy
start learning
843 r.
Otton I koronował się na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
start learning
962 r.
chrzest Polski przyjęty przez Mieszka I
start learning
966 r.
powstanie pierwszego biskupstwa misyjnego w Polsce
start learning
968 r.
bitwa pod Cedynią, Mieszko I pokonuje niemieckiego margrabiego Hodona
start learning
972 r.
zjazd w Gnieźnie - spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III, powstanie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu
start learning
1000 r.
koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski, śmierć Chrobrego, koronacja Mieszka II na króla Polski
start learning
1025 r.
przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa przez Kazimierza Odnowiciela
start learning
1039 r.
schizma wschodnia - podział chrześcijaństwa na kościół rzymskokatolicki i prawosławny
start learning
1054 r.
synod w Clermont - rozpoczęcie wypraw krzyżowych
start learning
1095 r.
I wyprawa krzyżowa, zdobycie Jerozolimy, założenie Królestwa Jerozolimskiego
start learning
1096-1099 r.
konkordat w Wormacji, kończył spór o inwesturę i regulował zakres władzy świeckiej i duchownej w tej kwestii
start learning
1122 r.
koronacja Bolesława Śmiałego (Szczodrego) na króla Polski
start learning
1076 r.
wyprawa cesarza Henryka V na Polskę (obrona Głogowa), zwycięstwo Polaków i przejęcie pełni władzy przez Bolesława Krzywoustego
start learning
1109 r.
testament Bolesława Krzywoustego, podział kraju na dzielnice (zasada senioratu)
start learning
1138 r.
zjazd w Łęczycy, Kazimierz Sprawiedliwy zostaje princepsem (znosi zasadę senioratu) i ma zwierzchnią władzę nad braćmi
start learning
1180 r.
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego (zajęli Ziemię Chełmińską)
start learning
1226 r.
najazd Tatarów na Polskę, bitwa pod Legnicą (legenda o hejnale i tradycja Lajkonika)
start learning
1241 r.
zdobycie Akki przez krzyżowców, zakończenie krucjat porażką chrześcijan
start learning
1291 r.
zajęcie przez Krzyżaków Gdańska i Pomorza Gdańskiego
start learning
1308 r.
koronacja na króla Polski Władysława Łokietka, pierwszy raz w Krakowie
start learning
1320 r.
bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331 r.
rządy Kazimierza Wielkiego - ostatniego z dynasti Piastów
start learning
1333-1370 r.
założenie Akademii w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego
start learning
1364 r.
po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski został król Węgier Ludwig Węgierski (Andegaweński)
start learning
1370 r.
przywilej w Koszycach wydany przez Ludwika Andegaweńskiego w celu osadzenia na tronie swej córki Jadwigi, przywilej polegał na obniżeniu podatków z 12 do 1 gr. a 1 łana chłopskiego
start learning
1374 r.
unia w Krewie, Polska i Litwa zostają połączone poprzez unię personalną osobą władcy, czyli Władysłąwa Jagiełły, który poślubił królową Jadwigę
start learning
1385 r.
bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410 r.
pokój w Toruniu
start learning
1411 r.
bitwa pod Warną, śmierć Władysława Wareńczyka, króla który łączył swą osobą (unia personalna) Polskę i Węgry (od 1440 r.)
start learning
1444 r.
wojna trzynastoletnia Polski z zakonem Krzyżackim za czasów króla Kaimierza Jagiellończyka, zwycięstwo Polaków
start learning
1454-1466 r.
II pokój w Toruniu, Polacy odzyskują Pomorze Gdańskie z Gdańskiem
start learning
1466 r.
wynalezienie druku (udoskonalenie czcionki drukarskiej) przez niemca Jana Gutenberga
start learning
1450 r.
upadek Konstantynopola - koniec średniowiecza
start learning
1453 r.

You must sign in to write a comment