Sprawdzian z migracji

 0    74 flashcards    mariuszwilk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
imigracja
start learning
immigration
emigracja
start learning
emigration
migracja wewnętrzna
start learning
internal migration
migracja zewnętrzna
start learning
external migration
brak żywności
start learning
lack of food
czynniki wypychające
start learning
push factors
czynniki przyciągające
start learning
pull factors
uchodźcy
start learning
refugees
Latynosi
start learning
Latinos
wyższe standardy życia
start learning
higher life standards
poczucie bezpieczeństwa
start learning
sense of security
możliwości zatrudnienia
start learning
employment possibilities
konflikty o różnym podłożu
start learning
conflicts of different backgrounds
wysoki poziom bezrobocia
start learning
high level of unemployment
zasięg przestrzenny
start learning
spatial range
przyczyna
start learning
reason, goal
migracje zdrowotne
start learning
curative migrations
migracje społeczne
start learning
social migrations
migracje religijne
start learning
religious migrations
wymuszone migracje
start learning
forced migrations
migracje ekologiczne
start learning
migrations caused by natural calamities
migracje polityczne
start learning
political migrations
migracje swobodne
start learning
free migrations
migracje stałe
start learning
permanent migrations
migracje wahadłowe
start learning
circular migrations
migracje tymczasowe
start learning
temporary migrations
saldo migracji
start learning
migratiom ratio
przyrost rzeczywisty
start learning
real growth
długość trwania
start learning
duration
rasy/odmiany ludzkie
start learning
human races
rasa europeidalna
start learning
europoid race
odmiana mongoloidalna
start learning
mongoloid race
odmiana negroidalna
start learning
negroid race
Mulaci
start learning
Mulattos
Metysi
start learning
Mestizos
Zambosi
start learning
Zambos
mozaika językowa
start learning
linguistic mosaic
Języki oficjalne
start learning
official languages
rodziny językowe
start learning
language families
rodzina indo-europejska
start learning
Indo-European family
rodzina chińsko-tybetańska
start learning
Sino-Tibetan family
grupy językowe
start learning
language groups (branches)
romańskie
start learning
Romance
germańskie
start learning
Germanic
celtyckie
start learning
Celtic
słowiańskie
start learning
Slavic
bałtyckie
start learning
Baltic
postęp cywilizacyjny
start learning
civilizational progress
rozwój ekonomiczny
start learning
economic progress
analfabetyzm
start learning
illiteracy
zróżnicowanie religijne
start learning
religious diversity
religie globalne (uniwersalne)
start learning
global religions (universal)
religie lokalne
start learning
local religions
chrześcijaństwo
start learning
Christianity
katolicyzm
start learning
Catholicism
protestantyzm
start learning
Protestantism
protestantyzm
start learning
Orthodox Church
islam
start learning
Islam
hinduizm
start learning
Hinduism
buddyzm
start learning
Buddhism
judaizm
start learning
Judaism
kręgi cywilizacyjne
start learning
cultural regions
Zachodni
start learning
Western
mniejszość narodowa
start learning
ethnic minority
rodzaje jednostek osadniczych
start learning
settlement patterns
wieś
start learning
village
wiejski
start learning
rural
miasto
start learning
city, town
miejski
start learning
urban
kryteria wyróżniania miast
start learning
urban criteria
statystyczne
start learning
statistical
fizjonomiczne
start learning
physiognomic
ulicówka
start learning
street village
wielodrożnica
start learning
multi-road village

You must sign in to write a comment