Spotkanie - zwroty

 0    76 flashcards    agaantkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
you can wait a moment because I have to do
start learning
mozesz zaczekać chwilkę, ponieważ muszę zrobić
no problem
start learning
nie ma problemu
it's a big challenge for me so I'll try to cope
start learning
to dla mnie duze wyzwanie wiec postaram sie podolac
let me show you my screen
start learning
pozwol ze pokaza ci moj screen
mainly not so bad
start learning
glownie nie jest tak zle
we work on two shifts
start learning
pracujemy na dwoch zmianach
we don't want to run an additional change
start learning
nie chcemy uruchomic dodatkowej zmiany
we have more changes this week
start learning
w tym tygodniu mamy wiecej zmianie
we reach our goal every day
start learning
kazdego dnia osiagamy cel
we have some order
start learning
mamy pewne zamowienie
some orders are on hold but are still visible in the system
start learning
pewne zamowienia sa wstrzymane ale sa wciaz widoczne w systemie
Occupancy is high, but this may change
start learning
oblozenie jest wysokie, ale to moze ulec zmianie
I will check it after this meeting and write you an email
start learning
sprawdze to po tym spotkaniu i napisze ci maila
this week we want to accelerate and launch an additional change
start learning
w tym tygodniu chcemy przyspieszyc i uruchomić dodatkowa zmiane
that is why we are going to slow down next week
start learning
wlasnie dlatego mamy zamiar zwolnic w przyslym tygodniu
we are waiting for the material and will probably be next week
start learning
czekamy za materialem i prawdopodobnie bedzie wciagu przyszlego tygodnia
for now we are doing what we can and we have a smaller goal
start learning
na razie robimy co mozemy i mamy troche mniejszy cel
for this reason we want to focus on another area
start learning
z tego powodu chcemy skupic sie na innym obszarze
higher target on these lines because we can run a second change
start learning
zwiekszymi cel na tych liniach poniewaz mozemy uruchomic druga zmianę
we also set a working weekend to make up for the shortcomings from the previous week
start learning
ustawilismy rowniez pracujacy weeknend zeby nadrobic braki z poprzedniego tygodnia
a lot of value is still in the pack so the descent will be more next week
start learning
duza wartość jest jeszcze w spakowaniu wiec zejscie w przyszlym tygodniu bedzie wiecej
it depends how many current orders there will be
start learning
to zalezy ile aktualnych zlecen bedzie
we will check how many orders will be and then we will set a new goal
start learning
sprawdzimy ile bedzie zlecen i wtedy ustalimy nowy cel
we have a large order on this line so
start learning
mamy duze zamowienie na tej linie wiec
we have a large order so we want to run additional changes over the weekend
start learning
mamy duze zamowienie dlatego chcemy uruchomic dodatkowe zmiany w weekend
it should be better when we finish this large order but for now we have a lot of value
start learning
powinno byc lepiej gdy skonczymy to duze zamowienie ale na razie mamy duzo wartosc
we've had a problem with the machine for the last two days
start learning
mielismy pewien problem z maszyna przez ostatnie dwa dni
we are able to make 2000, if we have a good two days we can do it
start learning
jestesmy zdolni zrobic 2000 jesli bedziemy miec dobre dwa dni to mozemy dac radę
we have a good descent and we are slowly reducing the occupancy
start learning
mamy calkiem dobre zejscie i powoli zmniejszamy oblozenie
we started the machine because we had some new orders
start learning
uruchomilismy te maszynę ponieważ mieliśmy jakies nowe zamowienia
we will prepare the material and start the machine next week
start learning
przygotujemy materiał i uruchomimy maszynę w przyszlym tygodniu
urgent orders
start learning
pilne zlecenia
we thought the material would come yesterday
start learning
myslilismy ze material przyjedzie wczoraj
we could not wait to prepare the material that arrived only today
start learning
nie moglismy czekac na przygotowanie materialu ktory przyjechal dopiero dzisiaj
I think we'll reach our goal this week
start learning
mysle ze osiagniemy cel w tym tygodniu
this should be enough for now
start learning
na ten moment to powinno wystarczyć
we don't have that much productivity
start learning
mamy nie aż taką dobrą produktywność
We will prepare a new schedule tomorrow and focus more on cutting more for this day
start learning
jutro przygotujemy nowy plan i skupimy się bardziej na tym żeby ciąć więcej na ten dzień
we didn't want to set the press for the weekend so we want to stay with this value
start learning
nie chcielismy ustawic prasy na weekend wiec chcemy zostac z ta wartością
if necessary we will launch next week
start learning
jesli to bedzie konieczne uruchomimy w przyszlym tygodniu
this week we focus on packaging
start learning
w tym tygodniu skupiamy się na pakowaniu
next week the occupancy should be smaller
start learning
w przyszlym tygodniu oblozenie powinno być mniejsze
Now I've started to learn new things that
start learning
Teraz zacząłem się uczyć nowych rzeczy
I hope I can handle with my new responsibilities.
start learning
Mam nadzieję, że poradzę sobie z moimi nowymi obowiązkami.
I have some experience in working in this area.
start learning
Mam doświadczenie w pracy w tym obszarze.
I hope I'm able to deal with it.
start learning
Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę.
It's a challenge for me, but I hope I can handle it.
start learning
To dla mnie wyzwanie, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę.
We have problems with operators.
start learning
Mamy problemy z operatorami.
In this week one shift only
start learning
W tym tygodniu tylko jedna zmiana
We will be work around the weekend.
start learning
Będziemy pracować przez cały weekend.
We are setting over-hours in weekend to set up our backlog.
start learning
W weekendy ustawiamy nadgodziny, aby skonfigurować nasze zaległości.
We have a lot of operators on another area.
start learning
Mamy wielu operatorów w innym obszarze.
We are disscusting this with
start learning
Odrzucamy to
Now we are working on three shift
start learning
Teraz pracujemy na trzy zmiany
For this reason, we have not achieved our goal.
start learning
Z tego powodu nie osiągnęliśmy celu.
we put up packing over the weekend.
start learning
stawiliśmy pakowanie przez weekend.
We think it will be possible.
start learning
Myślimy że to będzie możliwe.
I think we can speed it up.
start learning
Myślę, że możemy to przyśpieszyć.
Work over the weekend should help.
start learning
Praca przez weekend powinna pomóc.
We have bigger wip.
start learning
Mamy większe czyszczenie.
We need to decreased this volum.
start learning
Musimy zmniejszyć tę objętość.
This volum will be send to external company.
start learning
Wolumen ten zostanie wysłany do firmy zewnętrznej.
He send that we need to send more pieces to external company today.
start learning
Wysłał, że musimy dziś wysłać więcej sztuk do firmy zewnętrznej.
We can see that external company have only one thousend pieces on the wip.
start learning
Widzimy, że firma zewnętrzna ma tylko jeden tysiąc sztuk na wycieraczce.
To bulid the wip then they will support us.
start learning
Aby zbudować WIP, będą nas wspierać.
This volume that showed us that external company has 1000 on the (...).
start learning
Ta ilość, który pokazał nam, że zewnętrzna firma ma 1000 na (...).
How long it will be takes?
start learning
Jak długo to potrwa?
end back and finish an order and just make an move an
start learning
zakończyć z powrotem i zakończyć zamówienie i po prostu wykonać ruch
On the shapes we mostly packaking on the plant.
start learning
Na kształtach pakujemy głównie na roślinie.
There are focusing on last two lines.
start learning
Koncentrują się na dwóch ostatnich liniach.
We can stay with this.
start learning
Możemy z tym zostać.
For now an avaliability is
start learning
Na razie jest dostępna
Let's starts with
start learning
Zacznijmy od
w We send some ... And we finished some packing with this
start learning
w Wysyłamy trochę ... I tym skończyliśmy pakować
w We have problem with ... we could't produce this
start learning
w Mamy problem z... nie mogliśmy tego wyprodukować
We need to wait for validation
start learning
Musimy czekać na sprawdzenie poprawności

You must sign in to write a comment