Słówka z tekstu

 0    31 flashcards    hornet
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztywny
start learning
rigid
uzasadniony
start learning
well-founded
długoterminowy
Byłoby miło, gdybym mógł robić długoterminowe plany, ale teraz żyję po prostu z dnia na dzień.
start learning
long-term
It would be nice if I could make long-term plans, but right now I'm just living day-by-day.
ślepa
start learning
dead-end
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
realistyczny
start learning
realistic
sprężysty
start learning
resilient
przerazić
start learning
horrify
wytrwałość
start learning
diligence
elastyczny
start learning
flexible
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
start learning
survey
The survey was carried out in January.
optymistyczny
Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarzać dobre rzeczy.
start learning
optimistic
Try to be more optimistic and you'll see how good things will start to happen to you!
niejasny
start learning
vague
poradnictwo
start learning
guidance
perspektywa
start learning
prospect
emerytura
start learning
pension
gospodarka
Polska gospodarka jest najmocniejsza w regionie.
start learning
economy
Poland's economy is the strongest in the region.
światowy (problem)
start learning
global
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
wezwanie do sądu
start learning
writ
przyszły
start learning
future
przygotowany / wykwalifikowany
start learning
qualified
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
start learning
source
Bread is a good source of fibre.
odgłos kroków
start learning
footstep
przygoda
start learning
adventure
doradzać
start learning
advise
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
start learning
employment
What are the conditions of employment?
ochrona
Ochroniarze byli zbyt wolni, żeby złapać złodzieja.
start learning
security
The security guards were too slow to catch the thief.
początkowy
start learning
initial
choroba
start learning
1. illness 2. sickness
przemysł
start learning
industry

You must sign in to write a comment