SŁÓWKA 5.2

 0    76 flashcards    tomaszkarenin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rodzina, w której dwie osoby osiągają dochód
start learning
dual-income
terapia rodzinna
start learning
family counselling
finansować
start learning
found
godpodyni domowa
start learning
homemaker
zaniedbywac
start learning
neglect
przepracowany
start learning
overworked
główny żywiciel rodziny
start learning
primary breadwinner
prywatność
start learning
privacy
wywierać na kimś presje
start learning
put pressure on someone
kłócić się
start learning
quarrel
odrzucić czyjeś żądania
start learning
reject someone's demands
rozluźnić zasady panujące w domu
start learning
Relax the house rules
spozniac sie
start learning
run late
prowadzic dom
start learning
run the home
poświęcenie
start learning
sacrifice
przesunąć rolę związane z płcią
start learning
Shift gender roles
rodzenstwo
start learning
siblings
pochodzenie socjoekonomiczne
start learning
socioeconomic background
mądrze spędzać czas z dziećmi
start learning
spend quality time with children
rozpuszczony bachor
start learning
spoiled brat
współmałżonek
start learning
spouse
niepracujaca matka
start learning
stay-at-home mother
pozwać kogoś do sądu
start learning
sue someone to court
skończyć 18
start learning
turn 18
przeciętny
start learning
average
stopniowy spadek liczby czegoś
start learning
a gradual decline in the numer of
gwałtowny wzrost czegoś
start learning
Sharp rise in smth
najnowsze dane
start learning
recent data
gwałtowny spadek
start learning
Sharp drop
zabawny
start learning
entertaining
podnoszący na duchu
start learning
heartwarming
zabawny
start learning
hilarious
poruszający
start learning
moving
obiektywny
start learning
objective
szokujący
start learning
shocking
dajacy do myslenia
start learning
thought-provoking
niepokojący
start learning
unsettling
przeprowadzić
start learning
carry out
sprawić wrażenie
start learning
make an impression
wyciąć
start learning
cut out
poradzić sobie z czymś
start learning
deal with
sporządzić liste
start learning
draw up a list
podejmować
start learning
embark on
uniknąć kary za coś
start learning
avoid punishment for something
odniesc sukces
start learning
get on
wymigac się od czegoś
start learning
get out of something
doprowadzić do czegoś
start learning
lead to something
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
podziwiac kogoś
start learning
look up to sb
wymyślić cos
start learning
come up with something
posiąść nowe umiejętności
start learning
pick up new skills
zrekompensować coś
start learning
make up for something
odkładać coś
start learning
to put sth off
odejsc z pracy
start learning
step down
wypróbować coś
start learning
try something out
rozwiązać problemy
start learning
solve problems
O świcie
start learning
At dawn
w końcu
start learning
at last
od razu
start learning
at once
obecnie
start learning
at present
zagrożony
start learning
at risk
przyciągać
start learning
to attract
mieć mało pieniędzy
start learning
be short of money
kampania
start learning
campaign
gratulować
start learning
congratulate
nudny
start learning
dull
mający szczęście
start learning
fortunate
rdzenna kultura
start learning
indigenous culture
pamietnik
start learning
memoir
nieszczelność
start learning
miserable
sprzeciwiac sie
start learning
object
efekt
start learning
outcome
przekonać
start learning
persuade
trudny
start learning
tough
ostrzec
start learning
warn
zamożny
start learning
well-off

You must sign in to write a comment