rozdzial 3

 0    80 flashcards    ziomer
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
konieczność
start learning
necessity
hojność, szczodrość
start learning
generosity
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
start learning
musician
John Lennon was a talented musician.
krajobraz
start learning
countryside
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
jałmużna
start learning
charity
szczodry
start learning
generous
wpis
start learning
entry
ślicznotka
start learning
beauty
poniżej
start learning
below
ilość
start learning
amount
bystrość
start learning
insight
według
start learning
according
zapewniać
start learning
provide
w siódmym niebie
start learning
on cloud nine
związki
start learning
relationships
na księżyc
start learning
over the moon
przygnębiony
start learning
feeling blue
rzeczywiście
start learning
certainly
istotny
start learning
crucial
ładowania
start learning
recharge
mało prawdopodobne,
start learning
unlikely
ucierpieć
start learning
suffer
czuć się jak na szczycie świata
start learning
feel on top of the world
Porady
start learning
tips
zdolny
start learning
able
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
wprowadzenie
start learning
introducing
w czasie / podczas
start learning
during
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
Wsporniki
start learning
brackets
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
samodzielność
start learning
self-reliance
ofiarność, poświęcenie
start learning
self-sacrifice
determinacji
start learning
single-mindedness
sprawność sportowa
start learning
sportsmanship
wytrzymałość
start learning
stamina
duch zespołu
start learning
team spirit
surowy
start learning
strict
zależeć
start learning
depend
Zalety
start learning
advantages
dyskutować
start learning
discuss
zobowiązany
start learning
committed
przysłówki
start learning
adverbs
niepokojąco
start learning
worryingly
zaskakująco
start learning
surprisingly
podobnie
start learning
similarly
gwałtownie
start learning
rapidly
podejście
start learning
approach
Zauważyłem
start learning
noticed
niedawny
start learning
recent
nacisk
start learning
emphasis
szczerze
start learning
frankly
niestety
start learning
unfortunately
ku mojemu zdziwieniu
start learning
to my surprise
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
zamówienie
start learning
order
prześlij dalej
start learning
forward
być szczerym
start learning
to be honest
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
pisownia
start learning
spelling
Turnieje
start learning
tournaments
zapadający w pamięć
start learning
memorable
prefiksy
start learning
prefixes
przyrostki
start learning
suffixes
bardzo zadowoleni
start learning
enjoyed
oszołomiony
start learning
dizzy
drżący
start learning
shivery
ból
start learning
ache
swędzący
start learning
itchy
posiniaczony
start learning
bruised
bolesny
start learning
sure
korzyści
start learning
benefits
jednakże
start learning
however
nowotwór
start learning
cancer
epidemia
start learning
epidemic
choroby
start learning
illnesses
chyba że
start learning
unLess

You must sign in to write a comment