przyroda parki naroowe

 0    25 flashcards    malgorzata37
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

. Na podmokłych obszarach tego parku narodowego żyją żółwie błotne.
start learning
Roztoczański PN

. Na terenie tego parku narodowego występują liczne wąwozy lessowe.
start learning
Roztoczański PN

W tym parku narodowym występują suchorośla
start learning
Ojcowski PN

Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce.
start learning
Ojcowski PN

działania, jakie podejmuje się na Wyżynie Śląskiej w celu poprawy stanu środowiska.
start learning
• budowa oczyszczalni ścieków

działania, jakie podejmuje się na Wyżynie Śląskiej w celu poprawy stanu środowiska.Ścieki przemysłowe i miejskie zanieczyszczające rzeki
start learning
OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW

działania, jakie podejmuje się na. Wyżynie Śląskiej w celu poprawy stanu środowiska. Pyły i gazy emitowane przez zakłady przemysłowe do atmosfery
start learning
instalowanie filtrów na kominach; stosowanie nowoczesnych technologii w procesach produkcyjnych

Wyjaśnij, na czym polega zjawisko krasowienia.
start learning
Zjawisko krasowienia polega na przekształcaniu skał wapiennych przez wodę i zawarty w niej dwutlenek węgla.

. Wyjaśnij, czym są suchorośla.
start learning
Suchorośla są to rośliny przystosowane do wysokiej temperatury i niedoboru wody.

Podaj jeden przykład suchorośla.
start learning
przykłady: ostnica Jana, szałwia łąkowa

Wymień trzy czynniki, które przyczyniły się do intensywnego rozwoju rolnictwa 2 p. na Wyżynie Lubelskiej
start learning
żyzne gleby (czarnoziemy i gleby płowe), duże nasłonecznienie, ciepło

JAK powstaje wąwóz?
start learning
Ulewne deszcze rozmywają skały lessowe, w których powstają małe doliny. Na skutek dalszego wypłukiwania skał doliny te przekształcają się z czasem w wąwozy

W centrum Krakowa znajduje się duży kwadratowy plac, nazwany
start learning
Rynkiem, Głównym

jak nazywa się budynek w Krakowie na Rynku Głównym w którym kiedyś kupcy handlowali suknem?
start learning
Sukiennice

jak nazywa się Kościół na Rynku Głównym w Krakowie
start learning
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny/Mariacki

We wnętrzu kościoła znajduje się ogromny ołtarz wyrzeźbiony przez Wita
start learning
Kościół Mariacki

Pozostałością po dawnych murach obronnych jest Brama
start learning
Floriańska,

Obszar Starego Miasta w Krakowie otacza pas zieleni zwany ........
start learning
Plantami

Jakie zagrożenia dla przyrody parków narodowych stwarza duży ruch turystyczny? 1 p. Podaj dwa przykłady
start learning
duża liczba samochodów i autokarów powoduje zatrucie środowiska spalinami; hałas powodowany przez samochody i wędrujących turystów płoszy zwierzęta; turyści pozostawiają śmieci

Ten park narodowy utworzono w celu ochrony krajobrazu krasowego.
start learning
Ojcowski PN

Symbolem tego parku narodowego jest nietoperz.
start learning
Ojcowski PN

. W tym parku narodowym żyją tarpany.
start learning
Roztoczański PN

Określ położenie geograficzne pasa wyżyn w Polsce.
start learning
Wyżyny są położone między Nizinami Środkowopolskimi na północy, a Kotlinami Podkarpackimi na południu.

Z jakich skał zbudowana jest Wyżyna Krakowsko- Częstochowska?
start learning
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska zbudowana jest ze skał wapiennych

Charakterystyczną cechą rzeźby Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej są:
start learning
ostańcowe skałki wystające ponad lekko pofalowaną powierzchnię.


You must sign in to write a comment