przyroda kl 5

 0    14 flashcards    malgorzata37
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

. Stalagmit-
start learning
forma naciekowa tworząca się na dnie jaskini krasowej

Stalagtyt-
start learning
forma naciekowa tworząca się na stropie jaskini krasowej

Główne cechy krajobrazu wyżynnego w Polsce to: -
start learning
pofałdowana powierzchnia terenu, - charakterystyczne formy terenu – skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie,

Wyżyna w okolicach Ojcowa zbudowana jest ze skały:
start learning
wapiennej

. Na jakiej wyżynie występują zjawiska krasowe?
start learning
wyż. Krokowsko -częstochowska

Wyżyna Śląska została przekształcona w krajobraz przemysłowy ze względu na bogate złoża:
start learning
Wyżyna Śląska została przekształcona w k in Polish
węgla

Ze względu na żyzne gleby na Wyżynie Lubelskiej dominuje krajobraz
start learning
rolniczy

Planty w Krakowie to:
start learning
C. teren zielony otaczający Stare Miasto

Na Rynku Głównym w Krakowie można zwiedzić następujące zabytki
start learning
B. Kościół Mariacki, Wieżę Ratuszową, Sukiennice

. Na krajobraz przemysłowy Wyżyny Śląskiej składają się następujące elementy:
start learning
C. fabryki, huty, kopalnie

Na Wyżynie Lubelskiej przeważają zakłady przemysłu
start learning
A. przetwórstwa owocowo- warzywnego

. Najstarszą częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
start learning
Katowice, Bytom, Sosnowiec

MOTYLE NA WYZYNIE kRAKOWSKO-cZĘSTOCHOWSKIEJ -
start learning
Na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej występuje aż 1200 gatunków motyli z 25 rodzin.

Pustynia Błędowska -/NA WYŻYNIE ŚLĄSKIEJ
start learning
największy w Polsce obszar piasków lotnych,.


You must sign in to write a comment