Polski: Środki Stylistyczne

 0    18 flashcards    wiktoriawojcicka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
anaforia
start learning
celowe powtórzenie tego samego słowa na początku kolejnych zdań, wersów lub strof
Animizacja (ożywienie)
start learning
przedstawienie przedmiotów itp. jako istoty żywe
apostrofa
start learning
bezpośredni, utrzymany w podniosłym tonie zwrot do bóstwa, osoby/zjawiska często stosowny w poezji i retoryce
epitet
start learning
wraz określający rzeczownik; najczęściej jest to przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy
eufemizm
start learning
wyraz lub wyrażenie zastępujące treści przykre niestosowne wulgarne
metafora (przenośnia)
start learning
sformułowanie którego sens nie wynika dosłownie ze znaczenia tworzących go wyrazów, lecz jest treścią nową, z zaskakującą odbiorcę
Neologizm
start learning
nowy wyraz, który dotychczas nie istniał w języku. Utworzono go, aby nazywać nowe przedmioty, zjawisko lub inny element rzeczywistości
Personifikacja (uosobienie)
start learning
przedstawienie przedmiotów, zwierząt, roślin lub pojęć abstrakcyjnych tak, jakby był ludźmi, którzy działają lub mówią
Porównanie
start learning
zestawienie dwóch zjawisk, przedmiotów lub osób, którego celem jest wskazanie ich wzajemnego podobieństwa
Porównanie Homeryckie
start learning
porównanie składające się z rozbudowanego opisu ludzkich czynów zestawiony z zachowaniem zwierząt lub ze zjawiskami przyrody ze
Powtórzenie
start learning
wielokrotne użycie tych samych wyrazów lub większych części tekstu (wyrażeń zdań itp.) po to, by zwrócić na nie uwagę odbiorcy
Pytanie retoryczne
start learning
pytanie które pojawia się np. w wierszu po to, by zwrócić uwagę odbiorcy na jakiś problem i skłonić go do refleksji. Pytanie retoryczne nie wymaga odpowiedzi
Rym
start learning
powtórzenie jednakowych lub podobnych zmień zaskoczeń wyrazów, najczęściej na końcu wersu
Rym żeński
start learning
jednosylabowy
Rym męski
start learning
wielosylabowy
Symbol
start learning
wyraz lub motyw literacki mający oprócz znaczenia dosłownego także sensy ukryte, których należy się domyślić. W odróżnieniu od alegorii symbol jest wieloznaczny-jego sens zależy od kontekstu, w którym się pojawia na przykład ogień nie znaczy ciepło itp
Wyraz dzwiękonaśladowczy
start learning
wyraz, którego brzmienie przypomina dźwięki występujące występujące w rzeczywistości
Alegoria
start learning
motyw postać mające nie tylko znaczenie dosłowne, lecz także dodatkowy umowny sens ustalony w tradycji. W odróżnieniu od symbolu jest jednoznaczna. Alegorie często pojawiają się w dziełach literackich (bajki). Lew jest alegorią władzy

You must sign in to write a comment