podstawowe pojęcia rodział 1

 0    15 flashcards    olazdunek7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zasób rzadki (ograniczony)
start learning
przy cenie równej zeru popyt na nią przewyża dostępną podaż
podział dochodu (w skali kraju czy świata)
start learning
pokazuje proporcje w jakich dochód jest dzielony między różne grupy lub jednostk
krzywa możliwości produkcyjnych
start learning
przedstawia maksymalne kombinacje produkcji możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu istniejących w gospodarce zasobów
koszt alternatywny
start learning
koszt alternatywny danego dobra jest ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować aby możliwe stalo się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego
Rynek
start learning
zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami
gospodarka nakazowa
start learning
secyzje dotyczące produkcji i konsumcji podejmuje państwo np. Chiny
Wolny rynek
start learning
państwo nie ingeruje
gospodarka mieszana
start learning
państwo i sektory prywatne współpracują. państwo kontroluje przez podatki ale dostarcza usługi publiczne
Ekonomia pozytywna
start learning
Cel: w jaki sposob spoleczenstwo gospodarujące podejmuje decyzje dotyczące produkcji, konsumpcji
ekonomia normatywna
start learning
dotyczy zalwceń opartych na subiektywnych sądach wartościujących
Makroekonomia
start learning
wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całość. przejrzystość obrazu działania całej gospodarki
mikroekonomia
start learning
inwidualne decyzje odnoszące się do towaru
produkt krajowy brutto pkb
start learning
wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych w gospodarce w danym okresie
wskaźnik cen
start learning
jest miernikiem przeciętnego poziomu ceny dóbr i usług w gospodarce. porównywanie poziomu w danym okresie
stopa bezrobocia
start learning
procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej

You must sign in to write a comment